Beboernes byhaver

Genbesøg af gårdanlæg fra publikationen '14 Byhaver - en faglig vurdering'.

27. oktober 2016

Der er ved genbesøg i 2012 og 2016 i 13 ud af 14 seværdige gårdanlæg, beskrevet i publikationen 14 byhaver fra 1996, set stor forskel på, hvordan anlæggene har klaret ”tidens tand” med de ændringer, som brug, driftsindsats og ændrede krav og ønsker selvfølgelig medfører.

Nogle gårde fremstår som endnu bedre, end da de blev udvalgt som seværdige i 1995, andre er stadigvæk gode hverdagsuderum, men trænger til et løft, og enkelte er ikke længere seværdige som følge af forfald. Det var opmuntrende at gense de anlæg, som i ordets bogstavelige forstand blomstrer, og det vakte til eftertanke at gense de steder, hvor gode visioner og stort potentiale ikke er udnyttet. Hvad har gjort forskellen?

Artiklen omfatter dels en besøgsdagbog fra 13 ud af de 14 ”byhaver”, dels sammenfattende overvejelser om, hvorfor det gik som det gik, og hvad man kan lære af det, når der skal etableres nye anlæg – for det er en klar konklusion, at det bør der.

Filer

pdf

Beboernes byhaver

10,81 MB Download