Vejledning om områdefornyelse

Et redskab til kommunerne om hvordan man planlægger og gennemfører et områdefornyelsesprojekt.

18. oktober 2016

Denne vejledning handler om byfornyelse og beslutningstypen områdefornyelse, der er en del af lov om byfornyelse og udvikling af byer siden 2004.

Hvad er områdefornyelse, og hvad omfatter det? Hvilke krav er der til projektindhold og proces i en områdefornyelsesindsats? Hvordan opbygger man det nødvendige samarbejde, og hvordan kan samarbejdet organiseres? Det giver denne vejledning svar på.

Vejledningen henvender sig primært til kommuner, der enten overvejer eller skal til at gå i gang med at gennemføre en områdefornyelsesindsats. Herudover vil kommuner, der er i gang med en områdefornyelsesindsats, også kunne finde viden og inspiration i vejledningen. Indholdet er målrettet projektlederen/projektledelsen samt øvrige med ansvar for projektets fremdrift.

Filer

pdf

Vejledning om områdefornyelse - oktober 2016

3,48 MB Download