Analyse af Landsbyggefondens økonomi

Analysen er gennemført af en arbejdsgruppe med deltagelse af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt Finansministeriet.

07. februar 2018

Filer

pdf

Analyse af Landsbyggefondens økonomi

2,42 MB Download