Evaluering af forløbet med sikkerhedsgodkendelse af Aarhus Letbane

Kortlægningsnotat samt analyse af læringspunkter og forbedringspotentialer udarbejdet af Atkins.

31. oktober 2018

Filer

pdf

Evaluering af forløbet med sikkerhedsgodkendelse af Aarhus Letbane

1,5 MB Download