Hvis du rejser med fly, tog, bus og færger

Information og gode råd fra Transport- og Boligministeriet, bl.a. om brug af mundbind.

Bus, biler og metro ved Flintholm Station

24. september 2020

Hvis du rejser med offentlig transport

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder fysisk afstand på 1 meter og især undgår at være tæt, hvis man er ansigt-til-ansigt. Der kan være en række situationer, hvor det – også over længere tidsrum – ikke er muligt at sikre mindst 1 meters afstand mellem personer. Det kan f.eks. være siddende transport over længere afstande i bus, tog eller fly, hvor sædeindretningen ikke muliggør at 1 meters afstand overholdes. I sådanne situationer anbefaler Sundhedsstyrelsen, at passagererne sidder med ansigtet i samme retning, og uden ansigt-til-ansigt kontakt under 1 meter.

Fra 22. august 2020 er det et krav, at alle passagerer bærer mundbind eller visir i den kollektive trafik. Det samme gælder personalet i den kollektive trafik.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at man medbringer hånddesinfektion eller vådservietter, når man færdes blandt mange mennesker og på steder med mange kontaktpunkter, fx i den kollektive transport.

Der er krav om pladsbillet hos DSB på InterCity- og InterCityLyn-tog. Der er ikke krav om pladsbillet i regionaltog. Læs eventuelt mere på DSBs hjemmeside.

Råd og opfordringer til dig, der rejser med offentlig transport

I de offentlige transportmidler står eller sidder mange mennesker ofte tæt. Derfor er det relevant at tage særlige hensyn og forholdsregler for at begrænse smittespredningen.

1. Medbring mundbind på rejser med kollektiv transport

Fra 22. august 2020 er der krav om brug af mundbind eller visir i al kollektiv trafik.

2. Gå eller tag cyklen ved kortere ture

Skal du blot en kort tur, overvej da, om det er muligt for dig at cykle eller gå.På den måde undgår du tæt kontakt under transporten, og du giver andre rejsende – som ikke har samme mulighed – bedre plads i den offentlig transport.

3. Rejs uden for myldretiden

I myldretiden kan passagerne i den offentlige transport komme ud for at skulle stå særligt tæt, fx i busser, tog og metro. Overvej, om du har mulighed for at rejse uden for myldretiden, ved fx at flytte din aftale eller møde lidt tidligere eller senere på arbejdspladsen.

4. Vis hensyn til andre rejsende

Host og nys ikke i retningen af dine medrejsende. Skal du hoste eller nyse, gør det da i dit ærme eller i et engangslommetørklæde. Vær særlig opmærksom på ikke at hoste eller nyse i nærheden af ældre medrejsende.

5. Husk den gode håndhygiejne

Når du rejser med offentlig transport, er det ofte nødvendigt at holde fast for at holde balancen. God og grundig håndhygiejne er effektivt ift. forebyggelse af coronavirus/COVID-19. Vær derfor opmærksom på dette, når du er eller har været i direkte kontakt med de fælles berøringsflader (håndtag, stopknapper m.v.) med andre rejsende. Der opfordres til at medbringe håndsprit eller
vådservietter på rejsen.

6. Rejs ikke med offentlig transport, hvis du er syg, eller formoder at være smittet

Er du syg eller formoder du, at du er smittet, så tag hensyn til andre ved ikke at rejse med offentlige transportmidler. Hvis du lander i lufthavnen fra udlandet og har symptomer på coronavirus/COVID-19 eller formoder at være smittet, skal du tage egen bil hjem.

Hvis du rejser med fly

I takt med den yderligere gradvise genåbning af landet forventes flere flyrejsende i de danske lufthavne den kommende tid. Den 4. juni 2020 indgik den danske luftfartsbranche derfor en frivillig aftale med transportministeren om, at danske lufthavne og luftfartsselskaber med enkelte tilpasninger skal implementere og efterleve de nye retningslinjer for en sundhedsmæssig sikker håndtering af COVID-19 i lufthavne og ombord på fly, som det Europæiske Flyvesikkerhedssikkerhedsagentur (EASA) og European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) publicerede den 21. maj 2020.

Foruden Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for god hygiejne og COVID-19, vil de nye retningslinjer blandt andet betyde, at man som rejsende skal bære kirurgisk mundbind fra det øjeblik, man træder ind i terminalerne, ombord på flyet, og indtil man forlader terminalerne igen efter ankomst. 

For nærmere spørgsmål til, hvilke konkrete retningslinjer der gælder for netop din rejse, bedes du kontakte de pågældende lufthavne, som du rejser fra og til, samt det luftfartsselskab, som du rejser med.

Download råd og opfordringer til dig, der rejser med offentlig transport

pdf

Råd og opfordringer til dig, der rejser med offentlig transport

0,05 MB Download