Færger

Information til dig, der rejser indenlands med færger og specifikt om transitreglerne for rejser til Bornholm.

Færgen Hammershus, der sejler til Bornholm.
Foto: Molslinjen

01. marts 2021

Færger er omfattet af reglerne for kollektiv trafik.

Q/A-vejledning: testkrav ved rejser til og fra Bornholm

Fra mandag den 1. marts 2021 skal passagerer på skibe og luftfartøjer kunne fremvise en negativ covid-19-test ved rejser til og fra Bornholm.

Generelt

Hvornår gælder testkravet fra?

Testkravet gælder fra og med mandag den 1. marts 2021.

Hvilke test kan anvendes?

Der godtages både PCR-test og hurtigtest.

Hvor gammel må min test være?

Testen skal være udført inden for 72 timer før planlagt afgang.

Hvordan kan jeg dokumentere min negative covid-19 test?

Der skal fremgå følgende oplysninger af dokumentationen for din negative covid-19-test:

 • Dit navn, der skal svare til navnet på dit med-bragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort
 • Tidspunktet for testtagningen
 • Resultatet af testen.

Dokumentation for din covid-19-test kan foreligge både i papirformat og elektronisk og på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, spansk, fransk eller ita-liensk.

Gælder der undtagelser til testkravet?

Ja.

Følgende personer er ikke omfattet af testkravet:

 • Personer under 15 år
 • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test.
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.
 • Personer, der tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum
 • Personer, der rejser til og fra Bornholm i en sygetransport.
 • Personer, der rejser til og fra Christiansø eller Frederiksø.
 • Personer, der rejser med henblik på udførelse af godstransport.
 • Personale, der er i tjeneste på et skib, i en bus eller et luftfartøj, medmindre der er tale om ikke-kommerciel rejse.
 • Personer, der varetager samfundskritiske funktioner

Undtagelserne er i et vist omfang behandlet mere uddybende længere nede.

Jeg er ansat i en samfundskritisk funktion – hvad gør jeg?

Hvis du varetager en samfundskritisk funktion, og er nødt til at rejse til og fra Bornholm i tjenstlig anledning er du ikke omfattet af testkravet.

Samfundskritiske funktioner, forstås som personer, der er ansat i:

- sundhedssektoren (dog ikke kosmetisk behandling mv.)
- politiet og kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder og beredskabet

Hvis din arbejdsgiver vurderer, at du varetager en samfundskritisk funktion, og hvis du har behov for at rejse til og fra Bornholm i tjenstlig anledning, skal din arbejdsgiver lave en skriftlig dokumentation til dig om, at du varetager en kritisk funktion. Din arbejdsgiver kan fx udskrive et brev, der bekræfter dette forhold. Denne dokumentation skal du medbringe, så du kan vise det ved ombordstigning på færgen eller flyet.

Jeg har været testet positiv tidligere, men er rask nu, hvad gælder?

Hvis du tidligere har været smittet med covid-19 er du undtaget for testkravet, hvis du kan fremvise dokumentation for en covid-19-test med et positivt testresultat, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 uger inden tidspunktet for den pågældende skibs- eller flyafgang.

Jeg er vaccineret?

Selvom du er vaccineret er du omfattet af reglerne om test.

Jeg pendler til og fra Bornholm, gælder der noget særligt for mig?

Nej. Du er kun undtaget fra testkravet, hvis du er omfattet af en af de særligt undtagelser, der fremgår længere oppe.

Sejlads til og fra Bornholm

Hvilke krav gælder der, hvis jeg tager færgen til og fra Bornholm?

Hvis du tager færgen mellem enten Rønne og Ystad eller Rønne og Køge, skal du kunne fremvise en negativ covid-19-test, i forbindelse med du stiger ombord på færgen.

Denne negative test må maksimalt være foretaget 72 timer før, færgens planmæssig afgang.

Så hvis du skal med en færge klokken 12 den 15. marts 2021, skal du kunne fremvise en negativ coronatest, der er foretaget ikke tidligere end den 12. marts klokken 12.

Jeg skal med færgen mellem Rønne og Ystad, gælder der særlige krav der?

Når du rejser til og fra Bornholm via Sverige skal du være opmærksom på både de danske og svenske testkrav, da de ikke er ens.

Efter de danske regler skal personer fra 15 år kunne vise en negativ covid-19-test, hvorimod de svenske testkrav gælder for personer over 18 år. Der er ligeledes forskel på, hvor gammel den negative covid-19-test må være.

Du kan læse mere om de svenske testkrav hos de svenske myndigheder - se linksne nedenunder.

Jeg arbejder som lods, og sejler til og fra Bornholm, hvad gælder for mig?

Hvis du er lods på et skib og stiger af eller på skibet på Bornholm er du undtaget for testkravet.

Flyvning til og fra Bornholm

Hvilke krav gælder der, hvis jeg skal flyve fra København til Bornholm?

Hvis du skal flyve fra andre dele af Danmark til Bornholm, skal du kunne fremvise en negativ covid-19-test, i forbindelse med du stiger ombord på flyet.

Denne negative test må maksimalt være foretaget 72 timer før, flyets planmæssig afgang.

Så hvis du eksempelvis skal med et fly den 15. marts 2021 klokken 12, skal du kunne fremvise en negativ coronatest, der er foretaget ikke tidligere end den 12. marts klokken 12.

Gælder kravet om negativ test for at gå ombord på et fly også, når jeg skal flyve fra Bornholm?

Kravet om fremvisning af negativ covid-19-test gælder både for flypassagerer, der skal flyve til og fra Bornholm.

Vi er en familie af to voksne og 2 børn på henholdsvis 10 og 16 år, der skal i sommerhus på Bornholm. Skal vi alle sammen som familie kunne fremvise en negativ coronatest, når vi skal ombord på flyet?

Kravet om negativ coronatest gælder kun for børn og voksne over 15 år.

Dvs. at I to forældre samt jeres barn på 16 år skal kunne fremvise en negativ test, men ikke jeres yngste barn på 10 år.

Hvilke krav gælder der for luftfartsselskaber, der betjener ruter fra andre egne af Danmark til Bornholm?

Luftfartsoperatøren er forpligtet til at kontrollere, om passagererne kan fremvise en negativ covid-19-test i forbindelse med ombordsstigning på flyet.

Hvis luftfartsoperatøren ikke kontrollerer passagerernes test, kan operatøren ifalde bødestraf.

Jeg er tysk statsborger og vil gerne rejse til Bornholm for et kortere ferievisit og flyver i den forbindelse fra Tyskland via Københavns Lufthavn videre til Bornholm. Hvordan skal jeg forholde mig?

Ved indrejse i Danmark fra udlandet skal du være opmærksom på kravene i bekendtgørelse om forbud mod at lande med passagerer uden negativ covid-19-test.

Hvis du flyver fra udlandet og mellemlander i eksempelvis Københavns Lufthavn i din rejse mod Bornholm, skal du først og frem-mest kunne fremvise en negativ covid-19-test, der er foretaget maksimalt 24 timer før din flyafgang fra udlandet til Københavns Lufthavn. Du skal også tage en hurtigtest ved ankomst til Køben-havns Lufthavn.

Du skal herefter – i forbindelse med din rejse videre til Bornholm – kunne fremvise en negativ covid-19-test, der er foretaget maksimalt 72 timer før afgangen fra København til Bornholm.

Du kan i den forbindelse genbruge din oprindelige test fra udlandet – hvis den er mindre end 72 timer gammel - eller den test du har fået foretaget i Københavns Lufthavn.

Generelle spørgsmål og svar vedrørende færger

1. Hvor længe gælder kravet om brug af mundbind eller visir?

Kravet gælder fra lørdag den 22. august 2020 og indtil videre til den 15. april 2021.

2. Hvor skal jeg bruge mundbind eller visir?

Kravet om brug af mundbind gælder i al kollektiv trafik mv. på alle tidspunkter af døgnet.

Du skal derfor bruge mundbind eller visir i alle færger i dansk farvand.

Kravet gælder også, når du befinder dig i færgeterminaler.

Mundbind eller visir skal være påført, inden man stiger ombord på færgen, eller inden man går ind i færgeterminalen.

Kravet gælder både ude og inde på færger. Kravet gælder dog ikke, hvis du sidder i dit eget køretøj, på færger hvor dette er tilladt, eller hvis du er i din egen aflukkede kahyt.

3. Hvem er undtaget for kravet om brug af mundbind?

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke for følgende:

 • Børn under 12 år. Personer, der har nedsat bevidsthedsniveau, eller fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, er undtaget.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at man ikke kan bære mundbind eller visir, fx kan være:

 • Fysiske deformiteter, ufrivillige rystelser, hududslet, sår eller forbindinger.
 • Angst, klaustrofobi eller vrangforestillinger.
 • Hvis mundbindet eller visiret forhindrer udførelse af vigtige funktioner, såsom mundbetjent kørestol.

Hvis du af ovennævnte årsager ikke kan bære mundbind eller visir, behøver du ikke dokumentere dette med en lægeerklæring. Tvivlen kommer den rejsende til gode.

For at synliggøre, at du helt lovligt ikke gør brug af mundbind eller visir, kan du bærer en særlig badges. Badgen kan hentes på landets apoteker fra mandag den 12. oktober. De kan også bestilles via en række patientforeninger. Læs mere via linket i boksen til nedenfor.

4. Skal jeg bruge mundbind eller visir på rejser med færgen til udlandet?

Du skal bruge mundbind eller visir så længe færgen befinder sig i Danmark. Tager du f.eks. færgen til udlandet, skal mundbind eller visir bæres, så længe færgen befinder sig i dansk farvand, eller så længe, færgerederiet kræver det. Herefter gælder reglerne i det pågældende land, eller de regler, som er fastlagt af færgeoperatøren.

5. Under hvilke omstændigheder må mundbindet eller visiret fjernes?

Under visse omstændigheder tillades det, at mundbindet eller visiret fjernes midlertidigt, selvom man befinder sig på færgen eller på en færgeterminal mv. Disse omstændigheder kan eksempelvis være:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller medicin.
 • Hvis du under færgeoverfart opholder dig i din egen bil eller i din egen kahyt.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis politiet eller billetkontrollen skal foretage identifikation.
 • Hvis du pludseligt får det dårligt ved brug af værnemidler.

6. Må jeg spise og drikke på færgen?

 • Færgeoperatøren skal følge de regler, der gælder for servering og udskænkning.
 • Hvis du skal spise eller drikke, må du kortvarigt fjerne dit mundbind eller visir.
 • Mundbindet/visiret skal påføres igen straks derefter.