Andelsboligkarre på Frederiksberg
Tema

Andelsboliger

En andelsboligforening er en forening, der har til formål at eje og drive en ejendom på andelsbasis. Foreningens medlemmer ejer en andel af foreningens formue. Til andelen er der knyttet en brugsret til en bolig i foreningens ejendom.

Læs artiklen

Økonomi og jura

Køb og salg