EU-DK Support

EU-DK Support skal understøtte den danske deltagelse i EU-programmer, samt bidrage til at virksomheder, forskere og relevante offentlige organisationer udnytter mulighederne for EU-finansiering inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri.

25. juni 2019

Samarbejdet i netværket sikrer, at danske forskere, virksomheder og øvrige brugergrupper får velkvalificeret, effektiv og rettidig hjælp og rådgivning i deres EU-arbejde, samt at danske forskere, videninstitutioner og virksomheder får overblik over mulige EU-finansieringskilder, og hvem der kan kontaktes for rådgivning.

Medlemmer af EU DK Support-netværket

EU-DK Support netværket består af omkring 40 landsdækkende, regionale og lokale institutioner, der rådgiver danske interessenter om deltagelse i EU-programmer.

EU-DK Support netværket koordineres af EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Programmer omfattet af EU-DK Support:

 • Horizon 2020
  EU’s program for forskning og innovation med 79,4 mia. euro i puljen. Programmet er opdelt i tre søjler: Videnskabelig topkvalitet, Industrielt lederskab og Samfundsmæssige udfordringer
 • COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs)
  Programmet henvender sig til iværksættere, SMV’er og erhvervsfremmeorganisationer. COSME har et budget på 2,3 mia. euro.
 • Connecting Europe Facility
  CEF understøtter målrettede investeringer i infrastruktur i Europa inden for transport, energi og bredbånd & digital service. Programmet har et samlet budget på 30,4 mia. euro.
 • Creative Europe
  Programmet yder med et budget på 1,46 mia. euro støtte til iværksætteri, udvikling, uddannelse, distribution og markedsføring af europæiske medieproduktioner.
 • Interreg
  Programmet skal støtte og fremme samarbejde på tværs af EU's landegrænser. Interreg har i perioden 2014-2020 et budget på 10,1 mia. euro.