Gå til hovedindhold

Kommende udvidelser af metroen

En Nordhavnsmetro og en Sydhavnsmetro forventes at åbne i 2020 og i 2024. Og der er indgået en principaftale om en metro til Lynetteholmen.

Indhold

  Nordhavnsmetroen (M4 nord)

  Nordhavnsmetroen forventes åbnet i 2020 og bliver en nordlig afgrening fra Cityringen fra Østerport st. til den nye bydel i Nordhavnen.

  I første omgang kommer afgreningen til at have to stationer på en strækning af 3 km. Nordhavn st. bliver en underjordisk metrostation, der forbindes med Nordhavn S-togsstation via en gangtunnel. Orientkaj st. bliver en højbanestation, der står på søjler, ligesom det kendes fra dele af strækningerne på metrolinjerne M1 og M2.

  I takt med byudviklingen i Nordhavnen er det planlagt, at Nordhavnsmetroen senere skal forlænges med et antal yderligere stationer.

  Sydhavnsmetroen (M4 syd)

  Sydhavnsmetroen bliver en forlængelse af Nordhavnsmetroen, M4, mod den sydlige del af København. Fra Nordhavnsmetroen kommer metrolinjen til at løbe langs Cityringen til Københavns Hovedbanegård, hvorfra der kommer en afgrening med fem stationer i Sydhavnen.

  Afgreningen bliver i alt 4,5 km lang og får Ny Ellebjerg st. som endestation. Sydhavnsmetroen forventes åbnet for passagerdrift i 2024. Med den fulde åbning af metrolinjen M4, forventes passagertallet i 2025 at være 174 mio. – dette er en stigning i passagertallet med omkring en faktor 2,7 i forhold til 2018.

  Lynetteholmen

  I oktober 2018 blev der indgået en principaftale om Lynetteholmen, som bliver en ny ø, der anlægges i Øresund mellem Refshaleøen og Nordhavnen.

  Med principaftalen er det hensigten, at Lynetteholmen på sigt skal udvikles til en ny, attraktiv bydel. Som led heri er det aftalt, at der skal udarbejdes en forundersøgelse af metrobetjening til området. Forundersøgelsen forventes afsluttet første halvår 2020 og kortlægger bl.a. anlægsomkostninger ved forskellige mulige metrolinjer til og fra Lynetteholmen. En sådan metroforbindelse vil sikre den nye bydel en hurtig og sammenhængende forbindelse med resten af København.