Gå til hovedindhold
Artikler

Klimasamarbejde mellem stat, kommuner og regioner fremmer den grønne omstilling

Klimasamarbejdsaftaler mellem staten og kommuner og regioner om grøn kollektiv trafik og grøn omstilling af transporten betyder færre osende dieselbusser på vejene og bedre lovgivningsmæssige rammer for grønne beslutninger i landets kommuner og regioner.

16. sep. 2021
I forgrunden ses et stik til en el-bil i en grøn ladesøjle. I baggrunde en bus og to prakerede biler.

Indhold

  Den grønne omstilling af transportsektoren er en stor og omfattende opgave, som skal løses i fællesskab på tværs af stat, kommune, region og det private erhvervsliv.

  I sommeren 2020 tog regeringen et vigtigt skridt i den grønne omstilling ved at indgå klimasamarbejdsaftaler med landets seks største kommuner. Med aftalerne har kommunerne forpligtet sig til en række ambitiøse målsætninger for omstillingen af den kollektive bustrafik. Aftalerne omfatter også omstilling af andre kommunale køretøjer, eksempelvis personbiler eller skraldebiler. Regeringen har med klimasamarbejdsaftalerne forpligtet sig til arbejde for at ændre lovgivningen på en række områder, så kommunerne og regionerne får bedre rammer til at udvide arbejdet med grøn omstilling af transportsektoren. Det kan eksempelvis være bedre vilkår for opsætning af ladestandere på kommunale arealer.

  De første klimasamarbejdsaftaler blev indgået den 25. juni 2020, og målet er, at alle regioner og kommuner skal være med i samarbejdet. Efter det første år er 25 kommuner og alle fem regioner tiltrådt klimasamarbejdsaftalerne, og det betyder blandt andet, at to tredjedele af landets kollektive bustrafik målt i køreplantimer er omfattet af aftalerne. Derfor vil en stor del af den kollektive trafik på sigt blive grøn i takt med de gamle busser skal udskiftes til nye, der kører på grønne drivmidler som brint eller el.

  Fra regeringens side har klimasamarbejdet blandt andet medvirket til, at el til elbusser er sikret en lav elafgift mange år ud i fremtiden, og at kommuner nu får mulighed for at skærpe miljøzonerne og indføre nulemissionszoner i afgrænsede byområder.

  Regeringen arbejder videre med de grønne ambitioner i transportsektoren, og det er forventningen, at endnu flere kommuner tiltræder klimasamarbejdsaftalen.

  Fakta

  Kommunerne, der er med i klimasamarbejdet, og regionerne har tilsammen ansvaret for cirka to tredjedele af landets busser målt i køreplantimer. I takt med, at busserne bliver omstillet til grønne drivmidler, skønnes den årlige CO2-reduktion at være cirka 35.000 tons i 2025 stigende til knap 76.000 tons årligt i 2030. Den fulde effekt af klimasamarbejdet ventes at slå igennem i 2031, hvor den årlige CO2-reduktion skønnes til knap 79.000 tons CO2.