Gå til hovedindhold
Artikler

Klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik med landets kommuner

Den 25. juni 2020 indgik regeringen ved transportministeren og landets største kommuner aftale om klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik. Det er hensigten, at landets øvrige kommuner skal tiltræde målsætningerne i klimasamarbejdsaftalerne, og flere andre kommuner har efterfølgende tilsluttet sig.

03. jun. 2022

Indhold

  I henhold til aftalen om finansloven for 2020 indledte regeringen ved transportministeren i april 2020 forhandlinger med landets største kommuner om klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik.

  Transportministeren har fået mandat fra FL20-kredsen til at indgå aftalerne, som har formål at understøtte og accelerere den grønne omstilling af den kollektive bustrafik frem mod 2030. Klimasamarbejdsaftalerne indeholder også aftale om andre transportelementer, herunder omstillingen af den kommunale flåde.

  Den 25. juni indgik regeringen ved transportministeren aftale med seks af landets største kommuner: København, Aarhus, Odense, Aalborg, Vejle og Frederiksberg. Siden er en række andre kommuner tiltrådt.

  Baggrund

  Indkøb af offentlig bustrafik sker via udbud, hvor trafikselskaberne, på vegne af kommuner og regioner, køber trafik hos private busoperatører på længerevarende kontrakter. I forbindelse med disse udbud har trafikselskaberne mulighed for at stille krav til eksempelvis grøn teknologi fx el- eller brintbustrafik.

  Der er i 2020 ca. 3.300 offentlige rutebusser i Danmark. Det er kommuner og regioner, der har det politiske og finansieringsmæssige ansvar for den kollektive bustrafik, herunder omstilling af trafikken til mere bæredygtige løsninger. Kommuner og regioner er således også allerede i gang med at omstille til mere bæredygtige busløsninger. 342 busser, svarende til godt 10 pct. af busserne, skønnes ved udgangen af 2019 omstillet til en form for grøn trafik (el, gas, hybrid og biodiesel).