Gå til hovedindhold
Artikler

Tidslinje for klimasamarbejdet

De første kommuner tiltrådte klimasamarbejdet i juni 2020. Siden er flere kommet til, ligesom alle regionerne også er med. Derudover har regeringen igangsat flere initiativer på baggrund af samarbejdet. Få det samlede overblik her.

03. jun. 2022

Indhold

  Juni 2022
  Gentofte Kommune er den 29. kommune, der tiltræder samarbejdet.

  April 2022
  Næstved Kommune tiltræder som den 28. kommune. 

  September 2021
  Hillerød Kommune bliver nummer 27 til at tiltræde klimasamarbejdet. I 2021 har byrådet i Hillerød Kommune besluttet, at al busdrift fremover skal være nulemission. Kommunen har ambitiøse grønne målsætninger, og udover klimavenlige busser, skal den øvrige kommunale flåde også køre grønt.

  September 2021
  Vallensbæk Kommune er den 26. kommune, der tiltræder klimasamarbejdet, og allerede fra i år vil kommunen sikre, at alle nye personbiler er nulemission. Kommunens målsætning er, at i 2026 er minimum 75 procent af alle vejgående køretøjer CO2-neutrale eller nulemission.

  September 2021
  Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten indgår aftale om Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling, som blandt andet medfører, at kommuner nu får mulighed for at skærpe miljøzonerne og indføre nulemissionszoner i afgrænsede byområder. Københavns Kommune efterspurgte dette i forbindelse med forhandlingerne om klimasamarbejdsaftalerne.

  August 2021
  I arbejdet med at forbedre rammerne for opladning af elbiler har Transportministeriet i samarbejde med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet udarbejdet en analyse af prisstruktur for offentligt tilgængelige ladestandere. Analysen afdækker blandt andet mulighederne for ad hoc-opladning uden abonnement og interoperabilitet af ladeoperatørernes betalingssystemer. Udarbejdelsen af analysen var en af regeringens forpligtigelser i overliggeraftalen med kommunerne.

  Juli 2021
  Transportministeriet arbejder for bedre rammer for udrulning af ladeinfrastrukturen, og har i den forbindelse sendt et lovforslag i høring, der blandt andet skal give kommuner hjemmel til at foretage udbud om etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunens arealer.

  Juni 2021
  Transportministeriet arbejder for at muliggøre, at Københavns Kommune kan finansiere landstrømanlæg i Københavns Havn, hvilket regeringen forpligtigede sig til i den bilaterale klimasamarbejdsaftale med Københavns Kommune. Konkret har TRM før sommerferien sendt et lovforslag i høring, som via en ændring af metroloven skal sikre Københavns Kommune den nødvendige hjemmel.

  Juni 2021
  Regeringen præsenterer sammen med alle Folketingets partier Infrastrukturplan 2035, som rummer de kommende års investeringer i infrastruktur. Planen indeholder blandt andet statslige midler til BRT- og letbaneprojekter i større danske byer, herunder Aarhus, Odense og Aalborg.

  Marts 2021
  Herning Kommune er langt fremme med de klimavenlige indsatser, og kommunen tiltrådte klimasamarbejdet i foråret 2021. Kommunens renovationsbiler og bybusser kører allerede fra 2021 på el, og derudover laver kommunen en plan for, hvordan resten af den kommunale køretøjsflåde kan køre mere grønt.

  Februar 2021
  Albertslund Kommune har besluttet at tiltræde klimasamarbejdsaftalen, og kommunen har allerede opfyldt målsætningen om udbud af grønne busser i 2020. Kommunen har en ambition om, at i 2030 skal alle kommunale personbiler og varebiler være eldrevne, alle renovationsvogne skal være CO2-neutrale og alt større maskinel skal være udskiftet til el.

  Februar 2021
  Syv fynske kommuner og Langeland Kommune tiltræder i et fælles samarbejde klimasamarbejdsaftalen. Det drejer sig om Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Nordfyn, Nyborg og Svendborg, som i første omgang har tiltrådt målsætningerne om grønne busser.

  Februar 2021
  Ballerup Kommune tiltræder klimasamarbejdet og arbejder allerede med grønne udbud af busser, hvor alle kommunens busser skal være nulemission eller CO2-neutrale. Kommunen arbejder desuden på en plan for, hvordan kommunens øvrige køretøjer også bliver grønne.

  Januar 2021
  Fredensborg Kommune tiltræder samarbejdet og forpligter sig allerede fra 2021 til at alle nye rutebusser skal være nulemission eller CO2-neutrale. Det gælder derudover også for kommunale personbiler.

  December 2020
  Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik Aftale om grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020. I forbindelse med aftalen, blev parterne enige om at forlænge særordning for opladning af blandt andet elbiler til og med 2030, hvilket har været et ønske fra flere kommuner, der ønskede, at regeringen sikrede langsigtede stabile rammebetingelser.

  December 2020
  Alle fem regioner tiltræder klimasamarbejdet for at sætte en klar retning for den grønne omstilling. Flertallet af regionerne forpligter sig til at omstille regionale ruter til CO2-neutralitet eller nulemission fra 2021. Regionerne har mange transportopgaver, herunder transport af blodprøver og patienter, som på forskellige vis også er omfattet af klimasamarbejdet. Derudover forpligter regionerne sig også til indkøb af klimavenligt togmateriel, når dieseltogene skal erstattes på lokalbanerne.

  November 2020
  Rødovre Kommune tiltræder klimasamarbejdet. Kommunen er ved tiltrædelsen ambitiøse med den grønne omstilling og har siden 2019 arbejdet med den grønne omstilling af kommunens busser. Kommunen vil desuden arbejde for at de øvrige af kommunens køretøjer også bliver nulemission eller CO2-neutrale.

  Oktober 2020
  Roskilde Kommune er med i klimasamarbejdet og fortsætter arbejdet med den grønne omstilling af den kommunale transport. Siden 2019 har kommunen fokuseret på grønne busser og arbejder på at få kommunens øvrige køretøjer til at køre grønt.

  Oktober 2020
  Fredericia Kommune tiltræder klimasamarbejdsaftalerne, og kommunens målsætningen for omstillingen af busflåden er ambitiøs. Fredericias bybusser kører på naturgas, og ved næste bybusudbud vil kommunen stille krav om emissionsfrihed for bybusserne.

  September 2020
  Gladsaxe Kommune er den 10. kommune, der tiltræder klimasamarbejdet, og kommunen arbejder allerede med krav om nulemission i udbud til nye busser. Derudover arbejder kommunen også for at alle øvrige kommunale køretøjer skal køre på grønne drivmidler.

  September 2020
  Helsingør Kommune bliver en del af klimasamarbejdet og forpligter til sig til at omstille alle busser i kommune fra år 2021. Herudover vil de løbende arbejde for at indsætte CO2-neutrale eller nulemissionsbusser på busruter, der krydser kommunegrænser.

  September 2020
  I Esbjerg Kommune er det ikke kun den kollektive trafik, der skal være grøn, her indkøber kommunen også CO2-neutrale skraldebiler, som blev taget i brug i 2020.

  August 2020
  Holbæk Kommune tiltræder samarbejdet. Holbæk Kommune vil fra 2020 omstille den kollektive transport til nulemissionstransportmidler i takt med, at ruterne udbydes på ny. Dette gælder ikke kun busdrift, men også på flexture og plusture.

  Juni 2020
  Seks af landets største kommuner tiltræder samarbejdet: København, Aarhus, Odense, Aalborg, Vejle og Frederiksberg. Med aftalerne forpligter kommunerne sig til en række ambitiøse mål for omstillingen af den kollektive bustrafik. Derudover indeholder aftalerne også ambitiøse målsætninger om omstillingen af den øvrige kommunale køretøjsflåde, herunder eksempelvis omstilling af kommunale personbiler til nulemission.