Gå til hovedindhold

Lynetteholm

Lynetteholm bliver en ny halvø i København, der anlægges med overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i hovedstaden, og som bidrager til at stormflodssikre København fra nord.

Indhold

    Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 4. juni 2021 anlægsloven, som gør det muligt at etablere Lynetteholm.

    Den fremtidige anvendelse af Lynetteholm er endnu ikke planlagt i detaljer og besluttet, men skal i de kommende år udvikles og aftales nærmere mellem parterne og med inddragelse af borgere og andre interessenter. Anvendelsen af Lynetteholm og den tilhørende infrastruktur, der skal til for at gøre området tilgængeligt og attraktivt, skal således ses i en sammenhæng.

    Næste skridt er at gennemføre en strategiske miljøvurdering af byudvikling og infrastruktur mv. Københavns Kommune igangsætter ligeledes en proces i forhold til borgerinddragelse. Med miljøvurderingen tages endnu et vigtigt skridt hen imod Københavns nye bydel, der med sin placering mellem Refshaleøen og Nordhavn og et kilometerlangt grønt kystlandskab skal være med til at sikre byen mod stormflod.

    I 2022 igangsættes VVM-undersøgelser af henholdsvis Østlig Ringvej og metroforbindelse til Lynetteholm og resten af byen.