Gå til hovedindhold
Artikler

Lynetteholm

Arbejdet med at anlægge en ny halvø i København, Lynetteholm, er i gang. Den nye halvø ventes færdig i cirka 2050. Lynetteholm laves af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i hovedstadsområdet. Halvøen skal bidrage med at stormflodssikre København fra nord, og kan på sigt – hvis det bliver besluttet at byudvikle - blive en bydel med cirka 35.000 indbyggere, arbejdspladser og rekreative områder.

04. aug. 2023

Indhold

  Anlægsloven for Lynetteholm blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget (Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance) den 4. juni 2021. Siden er arbejdet med halvøens yderste kant, perimeteren, gået i gang, og Lynetteholm fyldes løbende op med overskudsjord fra københavnsområdet, som dermed bliver genanvendt med et minimum af transport. Halvøen ventes at være fuldt udbygget omkring 2050, dog afhænger det af aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen, som leverer jorden til Lynetteholm.

  Baggrunden for Lynetteholm kan inddeles i tre dele:

  •    Stormflodssikring
  •    Jorddeponi
  •    Byudvikling og infrastruktur

  Det er en nødvendig opgave at stormflodssikre København, som risikerer store ødelæggelser ved en oversvømmelse. Lynetteholm indgår som en del af stormflodssikringen og er med til at beskytte hovedstaden fra nord. Ud over Lynetteholm skal der etableres diger og opsættes dokporte, der tilsammen beskytter hovedstaden for stigende havvand.

  Københavns jorddepoter har de seneste år været i Nordhavn, som nu er fyldt op. Derfor har det været nødvendigt at finde et alternativt sted til overskudsjord fra eksempelvis metrobyggerier. Lynetteholm kan modtage overskudsjord frem til cirka 2050.

  Det er endnu ikke endeligt besluttet, hvad der skal være på Lynetteholm, når halvøen står færdig. Det skal i de kommende år aftales nærmere mellem staten og Københavns Kommune og med inddragelse af borgere og andre interessenter. Det drejer sig både om byudvikling i hele Østhavnen, herunder Lynetteholm, og infrastruktur som metro, cykelstier og en østlig ringvej.