Gå til hovedindhold

Status på Lynetteholm

Lynetteholm bliver en ny halvø i København, der anlægges med overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i hovedstaden, og som bidrager til at stormflodssikre København fra nord.

Indhold

  Den 4. juni 2021 vedtog et bredt flertal at partier i Folketinget anlægsloven for Lynetteholm. Partierne bag loven er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservativt Folkeparti og Liberal Alliance.

  Anlægsloven bliver nu til virkelighed med det første spadestik taget af transportminister Benny Engelbrecht, overborgmester Sophie Hæstorp Andersen og direktør i By & Havn, Anne Skovbro den 17. januar 2022. Lynetteholm skal anlægges som en halvø ud fra Refshaleøen, og er en samlet løsning på to af hovedstadens udfordringer; håndtering af overskudsjord fra bygge- og anlægsbranchen og derudover skal halvøen bidrage til stormflodssikring af København.

  Anlægsloven dækker kun anlægget af halvøen. Derudover er der lavet en principaftale om byudvikling, og der er med Infrastrukturaftalen 2035 en reservation, så der kan bygges den nødvendige infrastruktur. Der er dog ikke truffet nogen beslutning.

  Næste skridt er at drøfte og tage stilling til de videre perspektiver for halvøen. Derfor er byudvikling og infrastrukturprojekterne en del af den strategiske miljøvurdering, der kommer i offentlig høring fra den 24. marts 2022 til 19. maj 2022. Den strategiske miljøvurdering (SMV) behandler miljøpåvirkningen ved blandt andet en veludbygget cykelinfrastruktur, en Østlig Ringvej og en ny metrolinje. Fra juni 2022 og to år frem skal der gennemføres miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af infrastruktur til Lynetteholm, som efterfølgende kan danne grundlag for særskilte anlægslove for de to store infrastrukturprojekter; Østlig Ringvej og en ny metrolinje.

  Læs forundersøgelsen for Østligt Ringvej her: https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/oestlig-ringvej

  En fuld Østlig Ringvej har været på tegnebrættet siden 1990’erne, og den vil potentielt løse flere problemstillinger for hovedstadsområdet. Læse mere her: https://havnetunnel.dk/

  Det skal bemærkes, at byudvikling af Lynetteholm kun skal finansiere den nødvendige infrastruktur til Lynetteholm.

  På baggrund af forundersøgelser af Østlig Ringvej og metrobetjening af Lynetteholm forventes den nødvendige infrastruktur at koste cirka 13 milliarder kroner, hvilket der er er reserveret midler til i Infrastrukturplan 2035 fra sommeren 2021.

  Læs forundersøgelsen af metro her: https://m.dk/vi-bygger-nye-linjer/hvordan-bliver-nye-linjer-besluttet/metro-til-lynetteholm/