Gå til hovedindhold

Safety

Safety er det engelske ord for flyvesikkerhed, og dækker de aktiviteter, der skal sikre, at det fly, som du går om bord i, er korrekt vedligeholdt, at personalet, der arbejder inden for luftfart, har den fornødne uddannelse, og i det hele taget at alle de elementer, der tilsammen indgår i lufttransportsystemet, opfylder gældende standarder og krav.

Indhold

  Flyvesikkerhed er en af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens vigtigste opgaver. Formålet er at skabe grundlag for sikker civil luftfart. Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen godkender og fører tilsyn med al civil dansk luftfart – både den erhvervsmæssige luftfart og fritidsflyvningen. Også lufthavne, flyveskoler og værksteder er underlagt tilsyn og kontrol.

  International standardisering

  Alle regler og procedurer - fra indretning af lufthavne til selve flyvningen - følger internationale standarder, som er ens overalt i verden. De fælles standarder er udarbejdet i FN’s organisation for civil luftfart, ICAO, og omfatter bl.a. krav til uddannelse og procedurer samt til indretning af lufthavne og luftrummet.

  Tilsyn

  Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen fører tilsyn med alt personale og materiel inden for dansk civil luftfart. Det er Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, der omformer de internationale standarder til dansk lovgivning, godkender flyveskoler og andre uddannelsessteder, samt fører tilsyn med kvalitetssystemerne, herunder at der kun indgår godkendte komponenter i luftfarten.

  Uddannelse

  Alle personer, der arbejder inden for luftfarten i jobs, der har betydning for sikkerheden, skal være "certificerede". Det betyder, at de nationale luftfartsmyndigheder - i Danmark Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen - udsteder et certifikat til vedkommende som bevis på, at man har gennemført og bestået en godkendt uddannelse til at udføre de sikkerhedsmæssige opgaver. Alle piloter er certificerede, og det samme gælder flymekanikere, flyveledere og kabinepersonale.

  Godkendelse

  Det er ikke kun personer, der er certificerede. Også alle de komponenter, der indgår i luftfarten, skal være godkendt, før de tages i brug. Det drejer sig fx om alle dele i fly - fra betrækket på sæderne til de elektroniske komponenter i cockpittet - og om de avancerede computersystemer, der anvendes til navigation og til flyveledelse.

  Kvalitetssikring

  Luftfartsselskaber, lufthavne og andre virksomheden inden for luftfarten skal have et kvalitetssikringssystem, der løbende finjusterer sikkerheden. Konkret betyder det at der jævnligt gennemføres interne inspektioner i virksomheden, som har til formål at rette evt. fejl før de risikerer at få en sikkerhedsmæssig betydning.