Gå til hovedindhold

Sikker adfærd giver færre tilskadekomne

Mange ulykker kan undgås, hvis man tager ansvar for sig selv og for andre i trafikken.

Indhold

  De fleste trafikanter kører heldigvis efter forholdene, orienterer sig i trafikken og overholder hastighedsgrænserne. Og de bruger sikkerhedsudstyr som hjelme og seler, når de færdes i trafikken. Det betyder færre tilskadekomne og dræbte på de danske veje.

  Transport- og Boligministeriet arbejder med tiltag, der kan forbedre trafiksikkerheden. Du kan læse mere om tiltagene nedenfor.

  Fokus på uopmærksomhed

  I december 2018 vedtog Folketinget en ændring af færdselsloven, som betyder, at det udover en bøde på 1.500 kr. også kommer til at koste et klip i kørekortet, hvis man for eksempel taler i telefon eller sender sms’er under kørslen. Lovforslaget træder i kraft, når Rigspolitiet er klar til at effektuere ændringen.

  Pilotprojekt med stærekasser

  Udenlandske erfaringer har vist, at en kombination af mobil hastighedskontrol med fotovogne og stationær hastighedskontrol med ATK-standere giver den bedste fartkontrol. Det blev derfor i 2017 besluttet at påbegynde et pilotprojekt med stationære ATK-standere, også kaldet stærekasser. I pilotprojektet er der blevet flyttet 20 kameraer fra politiets fotovogne til stærekasser. De første to standere blev taget i brug i Måløv i ultimo juni 2018.

  Pilotprojektet skal i første omgang evalueres ultimo 2019 og igen i 2021.

  Mere viden skaber større trafiksikkerhed

  Det er vigtigt med løbende undersøgelser af, hvorfor der sker ulykker, og hvad vi kan gøre for at forbedre trafiksikkerheden. Institutioner som f.eks. DTU Transport og Havarikommissionen for Vejtrafikulykker laver sådanne undersøgelser af trafikulykker og trafikanternes adfærd.

  Kampagner

  På statsvejene gennemfører Vejdirektoratet desuden kampagner, der skal gøre trafikanterne opmærksomme på, hvilken adfærd der skaber farlige situationer i trafikken.

  Samarbejdspartnere

  Transport- og Boligministeriet har en lang række samarbejdspartnere både herhjemme og i udlandet, der arbejder med at skabe bedre trafiksikkerhed.

  Desuden arbejder vi sammen med Justitsministeriet og Rigspolitiet, som håndhæver lovgivningen vedrørende adfærd på trafiksikkerhedsområdet.

  Du kan læse mere om vores samarbejdspartnere nedenfor.