Berlingske Tidende misinformerer om Metroen

11. november 2004

Af trafikminister Flemming Hansen

Berlingske Tidende havde i lørdagsavisen er stort opsat artikel med overskriften "Metroen truet af økonomisk sammenbrud". Til illustration af artiklens meget forenklede pointe om, at der ingen passagerer er i Metroen, var der billede af en tom Nørreport Metrostation som angiveligt var taget fredag eftermiddag kl. 15.54.

Det er min opfattelse, at Berlinske Tidende med opsætningen af denne artikel misinformerer sine læsere om forholdene i Metroen. Det er korrekt, at Metroen ikke har så mange passager som forventet, men passagertallet er støt stigende, og på en almindelig fredag har Metroen eksempelvis ca. 135.000 passage-rer.

Hvis man kigger nøje efter, så er Berlingske Tidendes såkaldte "øjebliksbillede" fra Nørreport Metro Station fredag eftermiddag taget umiddelbart efter, at et tog er kørt. Nu er det sådan med Metroen, at togene kører så hyppigt, at der stort ingen ventetid er for passagerne. Derfor tømmes stationen, når et tog afgår, hvorefter den fyldes op igen meget hurtigt.

Jeg kan oplyse, at der i myldretiden om eftermiddagen på Nørreport Station passerer ca. 7500 personer, der enten står af eller stiger på Metroen. Hvis fotografen således blot havde ventet et eller to minutter med at tage billedet, havde det sandsynligvis vist en station fuld af passagerer. Men så havde Berlingske Tidendes konklusion måske været, at Metroen ikke kører til tiden! Jeg spørger mig selv: Er Berlingskes artikel og foto god presseetik, eller er det bevidst manipulation?

I den forbindelse skal jeg blot nævne, at Metroen i de seneste måneder har haft en såkaldt driftsstabilitet på 98 pct. En så høj driftsstabilitet finder man mig bekendt ikke i noget andet kollektivt transportmiddel.