En Cityring til Hovedstaden

02. november 2004

Af trafikminister Flemming Hansen

JP Københavns leder den 26. oktober kommenterer regeringens netop offentliggjorte forslag til, hvordan en Metro Cityring kan etableres i København. På baggrund af lederen vil jeg hermed uddybe, hvordan der i forslaget lægges op til, at værdien af Københavns Havn skal bidrage til finansiering af Cityringen.

Højesteret har endegyldigt fastslået, at staten er den retmæssige ejer af Københavns Havn A/S, og regeringen har derfor overvejet, hvorledes de værdier, der ligger i havnen, kan udvikles og nyttiggøres.

Som en del af det samlede forslag til en Cityring tilbyder regeringen Københavns og Frederiksberg kommuner, at værdierne i Københavns Havn - foreløbigt anslået til ca. 3 mia. kr. - kan bidrage til finansiering af Cityringen. Dermed anvendes værdierne i havnen til gavn for hovedstaden.

Regeringens forslag om at udbygge Metroen med en Cityring er en investe-ring i fremtidens trafikafvikling. Hovedstadsområdet er uden sidestykke det mest tæt-trafikerede område her i landet, og derfor lægger regeringen vægt på at understøtte mulighederne for en bedre trafikafvikling her. Med en Metro Cityring vil mulighederne for at komme hurtigere og bedre rundt med kollektiv trafik i de indre dele af hovedstadsområdet nu blive væsentligt forbedret.

Trængsel på et vist niveau hører en storby til, og vi gør os ingen forestillinger om, at vi kan fjerne trængslen fuldstændigt. Men regeringen ønsker at sikre effektive og fremtidssikrede transportmuligheder i København og dermed understøtte en fortsat vækst og udvikling i hovedstadsområdet til gavn for hele landet. Og det er netop, hvad Cityringen kan bidrage til.

Med Cityringen vil der være banebetjening af stort set hele den indre del af København og Frederiksberg. Hermed vil der blive etableret et reelt alternativ til bilkørsel både til og fra og rundt i de indre dele af hovedstadsområde. Trafikken i Cityringen vil ikke blive berørt af trængselsproblemer på gadeplan, og det vil også i fremtiden gøre det mere attraktivt at vælge at bruge kollektiv trafik.

Et andet stort plus er, at mange kollektivt rejsende, som i dag bruger bus, vil få et hurtigere, mere pålideligt og mere højfrekvent transporttilbud. F.eks. vil den københavner, der i dag tager bussen mellem Rådhuspladsen og Marmorkirken, når Cityringen kommer, få sin rejsetid reduceret til en tredjedel – svarende til en tidsbesparelse på 8 minutter. Jo mere bustrafik og biltrafik, der med Cityringen så at sige "flyttes ned under jorden", jo mere plads vil der blive på overfladen. De foreløbige undersøgelser, vi har lavet, viser, at Cityringen efter en indkøringsperiode forventes at få ca. 1/4 mio. passagerer på hverdage. Det er ca. på samme niveau som hele S-banens passagertal i dag og ca. 50 pct. flere end HUR's A-busnet.

Regeringen har indbudt kommunerne og partierne bag Ørestadslovgivningen og i Folketinget bredt til drøftelser. Det er regeringens ønske, at regeringens forslag kan blive grundlaget for en klar politisk opbakning – i kommunerne og i Folketinget - til fremtidssikre trafikløsninger for Hovedstaden.