En kvart milliard til udviklingen af Århus Havn

27. oktober 2004

af trafikminister Flemming Hansen

Jeg havde den 21. oktober den fornøjelse at besøge Århus, hvor jeg sammen med borgmester Louise Gade og rådmand Poul B. Skou kunne offentliggøre regeringens beslutning om at yde et særligt bidrag til udviklingen af Århus Havn. Der er tale om en historisk aftale, som jeg vil gerne vil uddybe baggrunden for.

Globaliseringen betyder øget containertrafik, og derfor er dette projekt vigtigt for hele Danmark.

Århus Havn er Danmarks største containerhavn og et helt afgørende transportknudepunkt for den inter-nationale transport. Havnen udgør således et væsentligt bindeled mellem transport ad søvejen og både jernbane- og vejtransporten på land. 65 procent af containertrafikken til og fra Danmark går via Århus Havn. Det er derfor vigtigt at sikre en velfungerende forbindelse mellem motorvejsnettet og havnen. Endvidere er der behov for en tidssvarende baneforbindelse med større kapacitet.

Trafikministeriet har løbende haft en konstruktiv dialog med Århus Kommune om planerne for havnen. Bl.a. havde jeg sidste sommer selv lejlighed til at besigtige Århus Havn og danne mig et indtryk af de mange spændende idéer. Århus Kommune har ligeledes været til flere møder i Trafikministeriet. Herudover har Trafikministeriet deltaget i undersøgelserne af mulighederne for at gennemføre et OPP-projekt.

Når regeringen nu tilbyder at bidrage økonomisk til projektet skyldes det først og fremmest, at Århus Byråd i august har truffet en afgørende beslutning om de videre skridt for projektet. Byrådet har således besluttet – sammen med Århus Havn – at rejse ca. 650 mio. kr. til projektet. Samtidig har kommunen besluttet at igangsætte en VVM-analyse.

Jeg har præsenteret regeringen for et oplæg til statsligt bidrag til projektet. Der har været enighed om at bidrage, dels med finansiering af tunnelens forbindelse til motorvejsnettet, dels med finansiering af opgraderingen af baneforbindelsen til Sydhavnen. Denne model indebærer et samlet bidrag fra staten på 250 mio. kr.

Regeringen bidrager hermed til, at dette ambitiøse projekt kan gennemføres til gavn for Århus By, Århus Havn og de mange mennesker og virksomheder landet over, som er afhængige af en god og effektiv trafikbetjening af havnen.