Hold hovedet koldt

13. september 2004

I Børsens leder d. 10. september om DSB’s køb af IC4-tog opfordres jeg til at tage ansvar og annullere ordren til Ansaldo.

Jeg vil gerne slå fast, at det selvfølgelig er stærkt beklageligt, at IC4-togene er forsinkede. Men nu gælder om at få denne sag på rette spor og ikke forfalde til letkøbte kortsigtede løsninger. Ansaldo må holdes op på kontrakten og levere de tog i den kvalitet, som DSB har bestilt. Jeg er ikke i tvivl om, at det er på den måde, vi bedst sikrer både skatteydernes og togpassagerernes interesser. DSB har overfor mig redegjort for, at kontrakten er stærk og rummer de muligheder, der skal til for at sikre leverancen, og jeg har tillid til, at DSB gør sit maksimale for at sikre en konsekvent opfølgning på kontrakten med Ansaldo.

Nu kan sagen imidlertid gå ind i et juridisk-kontraktligt forløb, hvor det gælder om at sikre DSB de bedst tænkelige muligheder, og det opnår man ikke ved at procedere juraen i sagen via pressen. Men som statsligt ejet selskab har Folketinget selvfølgelig krav på at få en tilfredsstillende redegørelse for, hvilke tiltag DSB vil tage inden for kontraktens muligheder. Jeg har derfor indkaldt trafikordførerne for Folketingets partier til møde om sagen, hvor DSB vil redegøre for status og for de nødvendige skridt, DSB vil tage i bestræbelserne på at få leveret togene i den aftalte kvalitet og til den aftalte pris. Ansaldo er et selskab i en af Italiens største industrikoncerner og skal levere de tog, som DSB har bestilt.