Sidespejle redder menneskeliv

10. juni 2004

Af trafikminister Flemming Hansen

Det gælder om at være årvågen i trafikken. Som minister for trafik gælder det for mig også om at være årvågen i dagligdagen og konstant have fokus på små og store ting, som kan forbedre trafiksikkerheden. Trafiksikkerheden kommer nemlig i første række efter min opfattelse.

Vi har haft en række tragiske ulykker, hvor lastbiler har påkørt cyklister eller knallertkørere under højresving med omkomne og svært kvæstede til følge.

Det indebærer i første række tragedier for ofrene og deres pårørende. Men man bør også tænke på, at en lastbilchauffør, der bliver involveret i sådan en ulykke, kan blive mærket for livet.

Jeg har derfor besluttet, at det fra den 1. september i år bliver obligatorisk med et ekstra sidespejl på lastbiler. Det ekstra sidespejl dækker den "blinde vinkel" til højre for chaufføren. Den blinde vinkel er særlig farlig for "bløde" trafikanter som cyklister og knallertkørere, når lastbiler foretager højresving.

Det er erfaringerne med indførelse af sidespejle på tunge køretøjer i Holland, som har bevirket, at jeg tror, at vi også her i landet vil kunne spare menneskeliv med sådanne spejle. Færdselsstyrelsen har på min anmodning udarbejdet en grundig og præcis redegørelse for de hollandske erfaringer, og de peger entydigt på, at der er store forbedringer at hente med hensyn til ulykkestal.

Jeg har noteret mig med meget stor glæde, at nogle vognmænd af egen fri vilje allerede er gået i gang med at forsyne deres vogne med sidespejle for at undgå de tragiske ulykker. Det vidner om ansvarsbevidsthed, og det er jeg som konservativ minister glad for.

De "bløde" trafikanters – f. eks. cyklisternes – sikkerhed er imidlertid en for alvorlig sag til, at jeg som minister blot kan vente på, at alle følger de ansvarsbevidste vognmænds eksempel og forsyner deres køretøjer med cyklistspejle.

Disse spejle må være obligatoriske, og jeg er glad for at konstatere, at der er bred tilslutning til initiativet fra alle dele af branchen. Dansk Transport og Logistik sammen med Danmarks Cyklistforbund, Rådet for Større Færdselssikkerhed, Danmarks TransportForskning og Danske Bilimportører har erklæret deres støtte til denne foranstaltning på et møde med Færdselsstyrelsen i slutningen af april.

Initiativet skal ses i sammenhæng med en række foranstaltninger, som gradvis skal forbedre sikkerheden i trafikken, og medvirke til at antallet af dræbte i trafikken nedbringes.