Tale ved åbningen af motorvejen Bjergby-Hirtshals

af trafikminister Flemming Hansen

09. oktober 2004

Deres kongelige højhed – mine damer og herrer!

Det er en ganske særlig dag i dag – af mange grunde. En dag jeg har set frem til meget længe. For det første har jeg glædet mig til at besøge det altid smukke Nordjylland, som er en egn af Danmark, jeg holder meget af – og til at være med til at fejre den store begivenhed, som færdiggørelsen af de nordjyske motorveje er – såvel for Nordjylland, som for resten af landet.

For det andet har jeg set meget frem til denne lejlighed til at byde Kronprinsesse Mary velkommen i hendes nye land og nye virke. Jeg ved, at det er første gang, De medvirker i et arrangement af denne type. Og det er jo et arrangement, der meget tydeligt viser, hvor alsidigt både Deres nye arbejde og Deres nye land er. Tak for Deres deltagelse!

Den velkomst, som De har modtaget her i dag taler sit tydelige sprog om den store – og velfortjente – popularitet, som De på meget kort tid har formået at opbygge i hele den danske befolkning. Det er ganske enkelt overvældende.

Ud over at dette er en ganske særlig dag, så er det også et ganske særligt stykke motorvej, som vi i dag fejrer færdiggørelsen af. Uden tvivl det mest omtalte stykke motorvej i Danmarkshistorien! Det er faktisk lidt med denne motorvej, som med fodboldlandsholdet eller sommervejret: Alle har en mening om den. Jeg introducerede for nylig en københavnsk borgmester for Vejdirektoratets nye trafikkort, som viser trafikbelastningen på de forskellige dele af motorvejsnettet. Han konstaterede tørt, at motorvejene i Nordjylland var markeret med grønt og spurgte, om det så var fordi, de er udlagt til græsning for dyr?

Men det er nu ikke kun københavnerne, der gennem årene har forholdt sig humoristisk til projektet. Da vi for et par år siden åbnede den næstsidste etape af motorvejene heroppe, fortalte Hjørrings borgmester mig, at der skam også er myldretid på de nordjyske motorveje. ”Det er, når man kan se nogen i bakspejlet”, sagde han…

Men selv om vi ind imellem morer os over disse gode historier, ved vi selvfølgelig godt, at vi jo ikke udelukkende bygger motorveje for at løse trængselsproblemer. Ofte er målet i lige så høj grad at binde landsdele eller sågar lande sammen og at sikre grundlaget for udvikling og vækst i et bestemt område. Og alle disse formål tjener de nordjyske motorveje til fulde.

Det sidste stykke motorvej i Vendsyssel forbinder således ikke alene Hirtshals med resten af Danmark og Europa. Den korteste vej til det europæiske kontinent for nordmænd, færinger og grønlændere er via Hirtshals Havn, og dermed betyder motorvejen også, at vores nordiske naboer bliver knyttet til Danmark – og resten af Europa – på en ny måde.

Åbningen af motorvejen markerer også, at der nu er skabt en moderne og fremtidssikret infrastruktur af høj kvalitet i Nordjylland. Vi ved, at erhvervslivet her i Hirtshals har ønsket sig vejen længe, og jeg er overbevist om, at regionens driftige borgere og erhvervsliv vil forstå at gribe de muligheder, som motorvejen giver.

Vi er glade for motorvejene, fordi de giver os mulighed for at komme let og hurtigt frem. Men vi er også glade for dem, fordi de er de mest sikre veje, vi har. Regeringen lægger afgørende vægt på, at det skal være både trygt og sikkert at færdes på de danske veje, og det er derfor både med stor glæde – og med en vis stolthed – vi har noteret os de seneste års positive udvikling på trafiksikkerhedsområdet. Der sker stadigvæk alt for mange ulykker – men vi er på rette vej.

Vi så en meget flot udvikling sidste år, og de foreløbige tal for i år peger i retning af, at antallet af dræbte i trafikken vil være det laveste siden Anden Verdenskrig. Motorvejene i Nordjylland har givet deres eget bidrag til denne udvikling. Før motorvejene blev bygget, skete der gennemsnitligt 89 ulykker om året på de nordjyske veje. Det tal er nu reduceret til 48. Antallet af dræbte ved trafikulykker er reduceret fra 8 til 2. Og antallet af både alvorligt og let tilskadekomne er omtrent halveret.

Jo, de nordjyske motorveje er vist alligevel en god idé …

Som trafikminister bliver man hele tiden konfronteret med ønsker om nye initiativer og nye projekter. Det gør jobbet som minister utroligt spændende og levende. Det er gerne sådan, at jeg, når jeg tager til Jylland, bliver spurgt, hvorfor alle pengene går til projekter på Sjælland. Og sjællænderne stiller ofte samme spørgsmål – med omvendt fortegn.

Debatten om den geografiske fordeling af trafikinvesteringerne er på det seneste igen dukket op i forbindelse med overvejelserne om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt. En række jyske politikere har fremsat krav om, at der også anlægges motorvej mellem Herning og Holstebro, såfremt Femern-forbindelsen bliver en realitet. Det er noget, vi må se på til den tid.

Motorveje giver både nye udfordringer og nye muligheder. Det er vigtigt at huske, både for dem der ønsker nye motorveje, og for alle jer her i Nordjylland, der i dag er med til at fejre færdiggørelsen af de nordjyske motorveje. Motorvejene kan lede trafikken to veje – både til og fra.

Som vi om lidt skal høre Lis Sørensen synge det så smukt, kan nordjyderne nu lettere og sikrere rejse ”Ud hvor lykken vender, regnbuerne ender, til du endelig holder skatten, mellem dine hænder”.

Og alle vi andre, der holder af at nyde denne fantastiske del af Danmark, kan glæde os over at have fået lettere adgang til at nyde ”Havet, så blåt som et øje kan se”.

Tillykke med motorvejen!