Trafiksikkerhed i fremgang

19. maj 2004

Af trafikminister Flemming Hansen

Trafiksikkerhed spiller en vigtig rolle for os alle. Vi er alle trafikanter: som fodgængere, cyklister, bilister, passagerer.

Trafiksikkerhed kan måles. Som minister og trafikant er jeg meget glad for at se de endelige tal for ulykker i 2003. De viser nemlig, at udviklingen går i den rigtige retning. Tallene viser tydeligt, at vi som trafikanter tilsyneladende er ved at ændre adfærd stille og roligt. Antallet af uheld, dræbte og tilskadekomne i alle kategorier er lavere i 2003 end i 2002, så niveauet stort set svarer til 2001. Det er glædeligt, at antallet af dødsulykker på motorvejene er faldet markant. Jeg betragter det som en yderst vigtigst opgave at bidrage til, at antallet af ulykker nedbringes yderligere i de kommende.

Vi kan alle være enige om, at det bedste ville være, hvis vi slet ikke havde ulykker på vores veje. Det er desværre ikke tilfældet endnu, og derfor er det vigtigt, at der er en stadig fremadskridende bestræbelse på at forbedre sikkerheden. De enkelte initiativer skal derfor ses som led i en samlet helhed, hvis formål er at begrænse årsagerne til uheld og mindske skadevirkningerne ved uheld.

Jeg har gennem de seneste måneder taget en række initiativer til fortsat forbedring af sikkerheden. Det er navnlig sikkerheden i forbindelse med ulykker, der involverer tunge køretøjer – altså lastbiler og busser.

Jeg har netop taget initiativ til, at det skal være obligatorisk at montere sidespejle på lastvogne, så chaufføren får bedre mulighed for at opdage cyklister ved højresving. Cyklister og knallertkørere, der bliver ramt af svingende lastbiler, befinder sig typisk i en blind vinkel. Denne kilde til ulykker fjernes nu. Initiativet bygger på positive hollandske erfaringer og har bred opbakning i branchen. Nogle vognmandsvirksomheder er allerede begyndt at montere disse spejle, hvilket vidner om den ansvarlighed, jeg lægger stor vægt på i arbejdet for bedre trafiksikkerheden.

Færdselsstyrelsen har analyseret den tragiske busulykke i Tyskland i januar i år og stillet forslag til forbedringer på tre områder: Bedre sikring af sæder i sovestilling ved sikkerhedsadskillelser, et speedometer, der er synligt for passagererne og indførelse af stabilisatorer, der modvirker udskridning og køretøjer, der vælter. Disse forslag gennemføres i meget nær fremtid.

Politiets vejkontroller har desværre afsløret en række overtrædelser af regler vedrørende tunge køretøjer. Det er ikke tilfredsstillende. Derfor er der nu også gennemført stramninger i vilkårene for tilbagekaldelse af vognmandstilladelser ved grove eller gentagne overtrædelser af reglerne. Vognmændene skal vise ansvarlighed for deres personales forhold og adfærd, f.eks. gyldighed af kørekort. Endvidere intensiveres samarbejdet mellem en række myndigheder, herunder Færdselsstyrelsen og politiet, yderligere.

Der gennemføres forsøg med kortlægning af tunge køretøjers bremseevne i samarbejde med vognmænd, som stiller deres køretøjer til rådighed, og gennem politiets stikprøvekontroller. På tilsvarende vis er der etableret et samarbejde med et busselskab om afprøvning af "sorte bokse" i mindre busser. Resultaterne af disse forsøg vil blive omsat i konkrete initiativer.

Disse initiativer er blot de seneste af en række løbende tiltag.

Gennem et godt samarbejde med brancheorganisationer, andre interesserede organisationer og borgere – og med god og fornuftig adfærd i trafikken – er jeg overbevist om, at vi i fællesskab kan bringe ulykkestallet yderligere ned.