Trafiksikkerheden er altafgørende for mig

14. december 2004

Af trafikminister Flemming Hansen

I Jyllands Postens leder den 3. december 2004 fremføres det, at jeg kæmper mod trafiksikkerheden.

Intet kan være mere forkert. Fremme af trafiksikkerhed er en mærkesag for mig. Hvad angår sovebusser, så kunne jeg have valgt efter de to alvorlige ulykker i Tyskland med danske sovebusser at forbyde disse. En sådan løsning vil imidlertid ikke hjælpe meget, når det ikke er forbudt at køre med gamle busser som sovebus i Tyskland, og andre lande har slet ingen begrænsninger.

Så frem for et forbud, som ingen videre effekt har umiddelbart, så har jeg i stedet valgt en løsning, som forbedrer sikkerheden for passagererne i busser, når de ligger ned. I dag findes der ikke udstyr til busser, så det er muligt for passagererne at være fastspændte, når de ligger ned.

Fra 1. februar 2005 skal både gamle og nye danske busser, som anvendes som sovebusser, være forsynet med sikkerhedsadskillelse mellem sovepladserne. Ligesom de skal være udstyret med en synlig hastighedsmåler, så passagererne kan reagere, hvis en bus kører for hurtigt. Det vil have en præventiv effekt i forhold til chaufføren. Endvidere har jeg bedt om, at nye turistbusser fra 1.juli 2005 skal være udstyret med såkaldt ESP-udskridningsudstyr. Desværre er det ikke muligt at eftermontere ESP-udstyr i gamle busser.

I Tyskland er der ikke et generelt forbud mod, at busser anvendes som sovebusser. Tyskland har regler om seler i nye busser. De tyske regler betyder i realiteten, at gamle busser kan anvendes som sovebus, mens nye busser ikke kan anvendes som sovebus. Samlet betyder det, at de tyske regler tilskynder anvendelse af gamle busser, hvor man ikke engang er spændt fast, når man sidder op. Det er der ikke meget sikkerhed i!

Derimod er der sikkerhed i, at gamle busser udstyres med sikkerhedsadskillelse. I Tyskland må gamle busser, hvor passagererne ligger ned, kun køre 80 km/t. Mens nye busser, hvor passagererne sidder fastspændt, må køre 100 km/t. Med sikkerhedsadskillelse i de gamle sovebusser, er de sikkerhedsmæssigt på samme niveau som nye busser.

Derfor har jeg også bedt Færdselsstyrelsen om at prøve at opnå en midlertidig og begrænset dispensation fra de tyske regler om anvendelse af seler i nye busser. Dispensationen skal alene omfatte nye busser, når de anvendes som sovebusser, som jo også kun må køre 80 km/t i denne situation. Behovet for en dispensation er således begrundet i hensynet til trafiksikkerheden og ikke i hensynet til turistbranchens økonomi.

Vi ved alle, at hastighedsoverskridelser er en dødbringende adfærd. Det har de to meget tragiske ulykker i Tyskland med danske sovebusser desværre meget klart dokumenteret. Det er nu helt afgørende, at busvognmændene overholder gældende hastighedsgrænser overalt. Hvis vognmændene ikke er i stand til at disciplinere deres chauffører, vil jeg ikke tøve med at gribe ind med et dansk forbud mod sovebusser samtidig med, at jeg aktivt vil arbejde i EU på et fælles europæisk forbud.