Vildledning om Femern projektet

12. november 2004

af trafikminister Flemming Hansen

Jyllands-Posten følger i sin leder den 10. november 2004 op på den kampagne, som en række debattører har ført i avisen i de senere dage mod en fast forbindelse over Femern Bælt.

Det karakteristiske ved kampagnen er, at man tilsyneladende ikke har gjort sig den ulejlighed at sætte sig ind i de meget grundige og omfattende undersøgelser af projektet, der er foretaget over de seneste år. Undersøgelserne er udført af anerkendte konsulentfirmaer og forskere og er alle tilgængelige på Trafikministeriets hjemmeside.

Lad mig blot nævnet et enkelt eksempel. Lederskribenten nævner, at forbindelsens samfundsøkonomiske nytte må dokumenteres. Jamen det er dokumenteret. Der blev i marts 2004 offentliggjort en grundig og meget omfattende samfundsøkonomisk undersøgelse udført af konsulentfirmaet COWI. Rapporten viser, at den samfundsmæssige gevinst for Danmark ved den faste forbindelse over Femern Bælt kan opgøres til netto ca. 4,5 mia. kr. For Europa som helhed, er gevinsten ca. 14 mia. kr. Ingen har hidtil anfægtet denne analyse.

Ligeledes er den rent forretningsmæssige vurdering af forbindelsen analyseret grundigt, senest med rapporten "Fast forbindelse over Femern Bælt. Finansiel analyse" fra juni 2004. Den viser, at forbindelsen vil være en god forretning for de danske og tyske skatteydere. Heller ikke denne analyse er blevet anfægtet. At private investorer ikke vil påtage sig den fulde risiko for projektet er der ikke noget mærkeligt i, når man tænker på at projektets størrelse og meget lange tidshorisont i forhold til private projekter. Det er velkendt at de samlede samfundsmæssige gevinster ved et sådant projekt er større end de konkrete driftsøkonomiske gevinster for en privat investor. Både Storebælt og Øresund har givet store gevinster for det danske samfund.

Efter sagens natur er der usikkerhed omkring alle støre projekter, men det er direkte useriøst at påstå, at fordi der er usikkerhed, så er projektet en skandale.

Den faste forbindelse over Femern Bælt er formentlig det mest grundigt undersøgte trafikprojekt i Danmark nogensinde. Men naturligvis er det vigtigt, at der er en bred offentlig debat om projektet, inden vi træffer den endelige beslutning. I det lys hilser jeg debatten i Jyllands-Posten velkommen. Men det ville være klædeligt, om man gjorde sig den umage, at sætte sig ind i de faktuelle forhold omkring forbindelsen inden man drager konklusioner.

Jeg vil en af de nærmeste dage fremsende et notat fra Trafikministeriet, der tilbageviser de påstande, der har været fremført mod projektet i avisen de seneste dage. Jeg håber at, om Jyllands-Posten vil videregive disse oplysninger til sine læsere. Ellers kan de gå ind på Trafikministeriets hjemmeside www.trm.dk, hvor notatet vil være tilgængeligt.