Sikkerheden i sovebusser

06. januar 2005

af trafikminister Flemming Hansen

I en artikel bragt i bladet lige før jul blev jeg af Papuga Bus og Winther Rejser beskyldt for at være arrogant og at tvinge rejsebureauerne til at udflage.

Jeg vil endnu engang på det kraftigste understrege, at sikkerheden for passagererne i sovebusser er helt afgørende for mig i denne sag. Det må der ikke herske tvivl om.

Netop derfor har jeg indført skærpede sikkerhedsregler for sovebusser, således at danske sovebusser skal være udstyret med sikkerhedsadskillelse mellem sovepladserne og synlig hastighedsmåler fra 1. februar 2005. Sikkerhedsadskillelsen mellem liggepladserne forhindrer passagererne i at ryge gennem bussen ved en hård opbremsning eller kollision, og hastighedsmåleren vil gøre det muligt for passagererne at hjælpe chaufføren med at holde hastigheden. Fra 1. juli 2005 skal alle nye busser være forsynet med ESP- udskridningsudstyr. Sikkerhedsreglerne er indført, fordi det vil forbedre sikkerheden for passagererne i sovebusserne.

Hensynet til passagerernes sikkerhed må være i alles interesse. Men så vidt jeg kan læse af artiklen, er sikkerheden for passagererne ikke nævnt med et eneste ord.

Det fremgår også af artiklen, at danske busvognmænd og rejsearrangører vil udflage på grund af de nye sikkerhedskrav. Det hverken vil eller kan jeg forbyde, men jeg finder, at sådanne "løsninger" på at omgå sikkerhedsreglerne er uhensigtsmæssige. Derfor er det også vigtigt, at vi får fælles EU-regler om sovebusser, og EU-Kommissionen har på mit initiativ allerede taget sagen op.

Jeg vil være meget ked af, hvis denne sag bliver mere et spørgsmål om penge frem for passagerernes sikkerhed.

I Tyskland er der også fokus på sikkerheden i sovebusser, og det er fra tysk side oplyst, at der arbejdes på et total forbud mod sovebusser om 3 måneder.

Færdselsstyrelsen har afholdt et møde med det tyske trafikministerium, hvor man i samarbejde har søgt at afklare regelgrundlaget for kørsel med danske sovebusser i Tyskland. Færdselsstyrelsen orienterede om, at der i de danske udstyrskrav ikke er påbud om seler ved sovepladser, og at det følger af Wiener-konventionen, at det er de danske udstyrskrav, der gælder for danske busser i Tyskland. Det tyske trafikministerium tog de danske regler til efterretning og tilbød at underrette myndighederne i de tyske delstater, om de danske udstyrskrav, idet færdselspolitiet henhørte under den enkelte delstat. Samtidig tilkendegav det tyske trafikministerium, at det i sidste ende var et domstolsanliggende, om fortolkningen af Wienerkonventionen og de tyske færdselsregler.

Det tyske trafikministerium var enig i, at sikkerhedsreglerne for sovebusser er et EU-anliggende, og at man fra tysk side vil støtte det danske initiativ. Det må være vejen at få fælles EU-regler.