Betydelig indsprøjtning til biobrændstofferne

12. juni 2006

Jeg er enig med Hanne Åkerlind, der i Børsen 8. juni fremhæver de store perspektiver i 2. generationsteknologien til produktion af biobrændstoffer. Med beslutningen om at afsætte 200 millioner kroner til forskning og udvikling i biobrændstoffer baseret på halm og andre restprodukter fremskynder regeringen udviklingen af en fremtidig alternativ brændstofkilde, som kan bidrage til at mindske olieafhængigheden og bekæmpe de globale klimaproblemer. 

Jeg har en personlig forventning om, at de 200 mio. kr., som regeringen vil anvende på udvikling af biobrændstofferne vil blive suppleret af private investorer og virksomheder, der også kan se de store perspektiver i 2. generationsteknologien. Så alt i alt kan der blive tale om en ganske betydelig indsprøjtning. 

Der er derfor ikke brug for at opfinde nye afgifter for at fremme udviklingen, som Hanne Åkerlind foreslår. Der er behov for målrettet støtte til udviklingen af et konkurrencedygtigt alternativ.

For det er rigtigt, at danske forskere og virksomheder - med bl.a. støtte i ryggen fra staten og EU – er langt fremme i udviklingen af 2. generationsteknologier. Men næste skridt er at demonstrere, at teknikken virker i større anlæg. Her kan regeringens nye midler være med til at sikre, at der etableres storskala anlæg i Danmark. 

Regeringen har derimod hele tiden været skeptiske i forhold til at støtte den allerede udviklede 1. generationsteknologi, hvor man f.eks. bruger kernerne i hvedeplanten til at producere bioethanol. Denne teknologi er samfundsmæssigt dyr, og den kan hurtigt komme til at lægge beslag på betydelige landbrugsarealer.  

Statoils beslutning om at markedsføre benzin iblandet 5 pct. bioethanol baseret på 1. generationsteknologi viser netop, at salget fungerer på markedsvilkår. Der har ikke har været behov for statslig indblanding – betalt af skatteydere eller bilister - udover at biobrændstofferne nu er fritaget for CO2-afgift for at belønne deres miljøfordel. 

Jeg forstår også på de meldinger jeg hører fra EU, at her er der stor forståelse for, at 2. generations biobrændstoffer er det der skal satses på – det er præcis det vi gør i Danmark.