Vindmølleforspring sikres ikke ved mere støtte

27. juni 2006

Af transport- og energiminister Flemming Hansen, Det Konservative Folkeparti

Det var skuffende at læse Børsens ukritiske gengivelse 1. juni af direktør Bjarne Lundagers ønske om højere afregningspriser på vindmøllestrøm. Det er ikke overraskende, at en interesseorganisation som Vindmølleindustrien kæmper for større statslig støtte, men Børsens udsyn skulle gerne være lidt bredere. For højere afregningspriser på vindmøllestrøm betyder større elregning for virksomhederne. For store energiintensive danske virksomheder kan Bjarne Lundagers ønske føre til ekstra millionregninger.

Og hånden på hjertet. Det er vel ikke noget succeskriterium, at Danmark skal ligge øverst blandt lande, der udbetaler støtte til vindkraften? Der har vi været i 80’erne og 90’erne, hvor staten og senere elforbrugerne ydede massiv driftsstøtte til vindmølleproduktionen. Det er nu udfordringen at sikre, at vindkraften bliver konkurrencedygtig med et minimum af støtte, så branchen på sigt kan operere på markedsbetingelser.

Da denne regering tiltrådte, måtte vi rydde op i den "Jurassic Park" af støtteordninger, betalt af skatteborgere og elforbrugere, som den socialdemokratisk ledede regering havde efterladt. Det er ikke en verden jeg – og formodentlig heller ikke Børsen – ønsker mig tilbage til. Det er derfor beskæmmende, når Socialdemokraternes energiordfører Kim Mortensen udtaler, at han vil hæve afregningspriserne, for "vi skal passe på, at Danmark ikke bliver overhalet på sin førerposition inden for vindkraft". For Kim Mortensen har helt åbenlyst ikke forstået, at den danske førerposition kun sikres, hvis vindmølleindustrien fortsat kan producere stadigt mere konkurrencedygtige vindmøller til verdensmarkedet. Den sikres ikke af, at danske elforbrugere tvinges til at betale større støtte til danske vindmølleejere.