Det, Svend mener, er ...

SVEND Aukens retorik er farverig og underholdende, men når det kommer til konkrete fakta, har han ofte behov for bistand.

13. april 2007

Af transport- og energiminister Flemming Hansen

I hans verden har regeringens hidtidige energipolitik »været en skandale, hvis man holder af vedvarende energi« (JP10/4). Skandalen består i, at de to nye havmølleparker – Horns Rev II og Rødsand II – er forsinket et til to år, og at den lokale planlægning af vindmøller har taget længere tid end forudset.

Det, Svend mener, er altså, at det er en skandale, at regeringen har lagt vægt på den lokale inddragelse i placeringen af vindmøller. Det er vigtigere for S, at der sættes flest mulige vindmøller op i det danske landskab, end at der tages lokale hensyn.

Andre vil omvendt mene, at SR-regeringens ”lad-koste-hvad-det-vil” politik på energiområdet var en skandale. Den politik blev både elforbrugerne og skatteborgerne ofre for. Denne regering vil fordoble forskningsindsatsen på energiområdet og som minimum fordoble andelen af vedvarende energi inden 2025. Men det skal ske, uden at der udskrives store ekstraregninger til forbrugerne.