Femern og Kattegat

18. august 2007

Af transport- og energiminister Flemming Hansen (K)

Jeg har naturligvis stor respekt for, at Jyllands-Posten nu igen vil være lokalavis med skarpt og begrænset fokus på Jylland. Anden forklaring kan der dårligt være på den ensidige dækning, som avisen har leveret på debatten om en evt. bro over Kattegat og ikke mindst Femern Bælt. Det er selvfølgelig nemt og overskueligt at kundgøre ”Kattegatbro godt”, ”Femernbro skidt”, men jeg synes ærlig talt, at avisens læsere har krav på mere.

Gennem længere tid har avisen mere eller mindre elegant bidraget til opfattelsen af, at en Femernbro vil gå ud over snart sagt alt andet. Det seneste eksempel så vi i onsdagens avis, hvor man endnu en gang forsøger at give sine læsere det indtryk, at det er et spørgsmål om enten en Kattegatforbindelse eller en Femern Bælt-forbindelse.

Sådan forholder det sig bare ikke, og det er vel en viden, som man godt kunne forvente at avisen dels har, dels gerne vil dele med sine læsere, så disse ikke bliver bibragt en forkert opfattelse. Jeg har efterhånden sagt det en del gange, men jeg gentager det da gerne: Femern-forbindelsen kommer ikke til at koste skatteyderne én krone, Femern-forbindelsen bliver ene og alene betalt af brugerne af broen, Femern-forbindelsen går ikke ud over andre projekter.

Tværtimod kan man argumentere for, at beslutningen om en Femern-forbindelse netop baner vejen for mere infrastruktur andre steder. Brugerne af Femern-forbindelsen finansierer nemlig ikke kun selve broen. Broindtægterne kommer også til at finansiere den nødvendige opgradering af jernbanen ned over Sjælland og Lolland-Falster, som finder sted. Dermed bliver der frigjort ressourcer til andet.

Om det så skal være en Kattegatbro ved ingen med sikkerhed. Det er utvivlsomt et spændende projekt, men om det er et godt projekt er endnu alt for tidligt at sige. Det vil kræve langt flere undersøgelser – bl.a. af økonomien, som nok kommer til at bevæge sig i omegnen af minimum 50-100 mia. kr.

Hvis Jyllands-Posten gerne vil fremme en sådan bro til Jylland er det helt i orden, men jeg gør i al stilfærdighed blot opmærksom på, at der ikke blot findes et Danmark uden for Jylland, men sandelig også en verden uden for Danmarks grænser.

Min jyske bopæl til trods er det op til mig som minister at tage hensyn til mere end Jylland, og jeg er overbevist om, at Femernforbindelsen vil blive en brugerbetalt succes, som vi om 50 år ikke kan forestille os at være foruden.

Som et kuriosum til Jyllands-Postens meningsmålinger vil jeg nævne, at i1984 var det kun 26 procent af de adspurgte, som var tilhængere af en Storebæltsforbindelse, mens 44 procent ville beholde færgerne. I 1989 viste en anden undersøgelse, at det var Østjyderne, som var de stærkeste modstandere af en Storebæltsforbindelsen, så om ikke andet, kan man da sige, at Jyllands-Posten følger en flot regional tradition med at være imod broer, som ikke lander i Jylland.