Margrete Aukens tvangstanker

18. januar 2007

Af transport- og energiminister Flemming Hansen (K)

Under den dramatiske overskrift "Gæld, trafikmos og spekulationsbyggeri" forsøger Margrete Auken og Per Henriksen i tirsdagens kronik at mistænkeliggøre Metroen i al almindelighed og processen frem mod en Metro Cityring i særdeleshed.

Ord som "tilhylning" og "ekspreshøring" skulle vel efter skribenternes mening gerne give læserne et indtryk af, at flertallet i Københavns og Frederiksbergs Kommuner og Folketinget forsøger at føre befolkningen bag lyset og i ly af natten snige en udvidelse af Metroen igennem.

Sandheden er en ganske anden og knap så dramatisk. Planerne om en udvidelse af Metroen med en Cityring har været kendt og diskuteret i godt fem år nu, og i al den tid har der været fuld åbenhed om projektet.

Første skridt var aftalen fra foråret 2001 mellem staten og de to kommuner om, at der skulle laves en udredning om mulighederne for at udvide Metroen med en Cityring. Udredningen blev offentliggjort i januar 2004 og dannede baggrund for regeringens oplæg til finansiering af en Cityring i oktober 2004.

Efter en god og konstruktiv debat mellem regeringen og Københavns og Frederiksberg Kommuner kunne vi sammen med de to kommuners borgmestre i december 2005 præsentere en principaftale mellem parterne som i løbet af vinteren 2005/2006 blev forankret hos alle parter..

Denne principaftale har alle Folketingets partier på nær Enhedslisten tilsluttet sig, og de implicerede parter har været involveret i den konkrete udmøntning af projektet og det lovforberedende arbejde.

Jeg må derfor tage afstand fra, at der her skulle være tale om et projekt, som jeg vil liste igennem uden alt for meget debat. Tværtimod har hele processen netop været lagt frem til åben diskussion lige siden de første overvejelser.

At Margrete Auken og Per Henriksen ikke har ønsket, villet eller kunnet deltage i diskussionen i større omfang skal vel næppe lægges mig eller nogen af de andre parter til last. Det står naturligvis de to skribenter frit for at være modstandere af Metro og en udvidelsen af denne, men at insinuere at tilhængerne forsøger at undgå offentlighed er da at sænke debatten til et uacceptabelt niveau. Udover det er det heller ikke rigtigt - jeg mener faktisk at der i de forgangne år har været en god debat i offentligheden om udbygningen af Metroen og det forventer jeg da også fortsat.

Men det debatten mest handler om er jo, at et flertal i såvel de to kommuner som i Folketinget bakker op om en udvidelse af Metroen med en Cityring. For mit eget vedkommende er jeg tilhænger fordi Cityringen binder København og Frederiksberg sammen på en helt ny og meget effektiv måde. 85 procent af alle boliger, arbejds- og studiepladser i de tætteste bydele vil komme til at ligge maksimalt 600 meter fra nærmeste station. Cityringen vil tilbyde hyppige afgange, høj regularitet og komfort samt medføre tidsbesparelser. En tur fra Rådhuspladsen til Marmorkirken vil for eksempel kunne gøres på 3 minutter i stedet for de 14, det i dag tager med bus.

Vi har nu etableret Københavns første Metro med en imponerende gennemsnitlig regularitet på over 98 procent. Det er et konkret og godt skridt i den rigtige retning for bedre kollektiv trafik, og derfor støtter regeringen det nye Cityrings-projekt. Men ingen lægger skjul på, at der er tale om et storstilet projekt med tilsvarende store risici. Til gengæld er gevinsten også stor: Et supermoderne veludbygget Metronet til glæde og gavn for millioner af rejsende de næste mange årtier. Vi bør tænke fremad Margrete Auken og Per Henriksen.