Mis-Information om biobrændstoffer

23. februar 2007

Af transport- og energiminister Flemming Hansen

Regeringen har ikke ændret holdning til biobrændstofferne, som Information skriver i lederen 19. februar. Den kovending, som Information omtaler, står helt for avisens egen regning.

Det er rigtigt, at vi har fået mere miljø for pengene ved at anvende vores overskud af biomasse til at producere el og varme på kraftværkerne end ved at bruge det til produktion af biobrændstof. Det har regeringen sagt hele tiden.

Information har valgt at kikke tilbage, hvor regeringen med bred opbakning fra de politiske partier ser frem. De energi- og miljømæssige perspektiver for biobrændstoffer bliver nemlig mere interessante i takt med, at nye teknologier udvikles.

Det er en udvikling, som vi kun har set begyndelsen af. Og det er baggrunden for, at regeringen har været tilbageholdende med her og nu at presse et påbud om anvendelse af biobrændstoffer ned over hovedet på bilisterne. I stedet har vi afsat 200 mio. kr. til yderligere udvikling af biobrændstofferne.

På energirådsmødet i EU i sidste uge støttede jeg på regeringens vegne et EU-mål om 10 pct. biobrændstoffer til transport i 2020. Regeringen har selv i sit energiudspil foreslået et mål på 10 procent biobrændstoffer i 2020. Vi er faktisk parate til at fastsætte et delmål tidligere end 2020, hvis der er udviklet tilstrækkeligt samfundsøkonomisk konkurrencedygtige og miljømæssige bæredygtige teknologier. EU forudsætter også, at produktionen af biobrændstoffer skal være bæredygtig.

En tredjedel af vores endelige energiforbrug går til transport, og som Information tidligere har påpeget, er andelen stigende. Hvis vi herhjemme og globalt ønsker en markant reduktion i anvendelsen af fossile brændsler som kul, olie og gas er det nødvendigt, at vi både sætter ind overfor vores elproduktion og transportsektorens store olieforbrug. Både af hensyn til miljøet og vores langsigtede forsyningssikkerhed. Biobrændstoffer baseret på fremtidens teknologi vil kunne yde deres bidrag hertil. Vi vil givet også komme til at se andre alternative løsninger på markedet. Sidst men ikke mindst arbejder regeringen for skærpede krav til nye bilers brændstofeffektivitet i EU, hvilket er en af de mest effektive metoder til at reducere transportsektorens olieafhængighed og CO2-udslip.