Op med humøret

23. april 2007

Af Flemming Hansen, Transport- og Energiminister (K)

»ALT ER GÅET i stå,« skriver Svend Auken (SA) i et bedrøveligt tonefald om energipolitik. Og det er da også korrekt, at den tid, da man centralt fra Christiansborg i blinde sad og udskrev milliardregninger for at få bygget vindmøller, er forbi.

I stedet arbejder regeringen målrettet på at få inddraget også lokale interesser, når regeringens ambitiøse mål om at fordoble den vedvarende energi i Danmark skal nås.

Det er måske en kættersk tanke for SA og andre, at man rent faktisk kan vise hensyn også til lokale ønsker, men det er ikke desto mindre lykkedes regeringen i samarbejde med kommuner at skaffe plads til vindmøller, som kan levere 650 megawatt. Det er nok til at dække elforbruget i 400.000 husstande.
Derudover har regeringen også sikret, at etableringen af to af verdens største havvindmølleparker sker på et sagligt og ordentligt grundlag. I 2009 – samme år som FN’s klimatopmøde løber af stabelen i København - bliver den første af disse parker tilsluttet, og året efter følger den anden.

I modsætning til socialdemokraterne vil regeringen ikke foregøgle befolkningen, at det bliver let eller billigt at nå et mål om at fordoble den vedvarende energi. Det er tværtimod en kæmpe opgave, men en opgave, som regeringen vil løse på den bedst tænkelige måde – så vær ej så bedrøvet, Svend Auken.