På vej mod det ekstra spor

16. august 2007

Af transport- og energiminister Flemming Hansen (K)

Motorvejen på og omkring Vejlefjordbroen udgør en flaskehals på det danske motorvejsnet. Dagligt oplever bilisterne køer og langsom kørsel hen over denne strækning. Ud over at det er brandærgerligt for den enkelte at bruge tid bag rattet, er det også skidt for mobiliteten og dynamikken i vores samfund. Derfor skal flaskehalsen udvides – og det vil ske.

Regeringen arbejder på at udvide motorvejen med et ekstra spor fra Vejle Nord og ned til motorvejskryds Skærup, hvor motorvejen deler sig mod henholdsvis Middelfart og Kolding.

Vejdirektoratet er derfor netop nu ved at lægge sidste hånd på den omfattende undersøgelse af, hvordan sådan en udvidelse vil påvirke miljøet. Denne VVM-analyse (Vurdering af virkninger på miljøet) vil blive sendt i offentlig høring til efteråret og danne grundlag for det videre arbejde.

Det er min ambition, at udvidelsen til tre spor i begge retninger over Vejlefjordbroen kan være helt færdig samtidig med, at motorvejen mellem Riis og Vejle er klar til indvielse i 2012. Det kan selvfølgelig forekomme som lang ventetid, men store anlægsprojekter skal undersøges godt og grundigt før de igangsættes.

Udvidelsen af motorvejen på og omkring Vejlefjordbroen til seks spor vil utvivlsomt afhjælpe de værste trafikale gener på kort sigt, men på lidt længere sigt er der meget, der tyder på, at heller ikke en seks-sporet motorvej vil kunne klare trafikpresset hen over Vejle Fjord.

Det er regeringens Infrastrukturkommission i gang med at undersøge. Kommissionen kigger 20, 30, 40 år ud i fremtiden og vil til efteråret komme med konkrete bud på, hvordan vi allerede nu kan tage konkrete tiltag til at imødegå fremtidens trafikpropper.

Infrastrukturkommissionens arbejde vil danne grundlag for fremtidens investeringer, så vi med rettidig omhu kan få sat påkrævet arbejde i gang til gavn for vores alle sammens muligheder for at bevæge os rundt i landet – både lokalt, regionalt og nationalt.