Tale ved indvielsen af to etaper på Motorring 3

Af transportminister Lars Barfoed

01. november 2008

Tak til vejdirektør Per Jacobsen. Tak fordi jeg måtte være med i dag. Og velkommen til alle på denne festlige dag. 

Man siger at alle veje fører til Rom… I Københavnsområdet fører alle veje til Motorring 3.

Motorring 3 er den største og vigtigste fordelingsvej i hovedstaden. Derfor vil udvidelsen fra 4 til 6 spor få stor betydning for trafikken i hovedstadsområdet.

Vi indvier i dag de første to store strækninger på Motorring 3, og det bliver en stor gevinst for trafikanterne og fremkommeligheden på vejen. 

Udvidelsen har været et kompliceret vejprojekt, som har berørt mange mennesker dagligt. Og det er imponerende, hvordan det er lykkedes at balancere naboernes, trafikanternes og anlægsarbejdets behov. Det har ikke været nogen nem opgave. 

Anlægsarbejdet startede i påsken 2005, og mens vejarbejdet har stået på har 180 mio. biler passeret strækningen.

Det har krævet meget planlægning at få trafikken til at glide og oveni har man for første gang i Danmark anvendt et fuldskala trafikledelsessystem under udførelsen.

Variable informationstavler, der styres ved hjælp af kameraer og radarer, har hjulpet til at afpasse hastigheden og sikre en mere smidig trafikafvikling.

Det synes måske overflødigt, at bilisterne informeres om kø, rejsetider og hastighedsbegrænsninger. Men faktum er at informationstavlerne har virket.

Antallet af ulykker med personskader på strækningen er faldet. Samtidig har det været muligt at udnytte den størst mulige kapacitet på de 2 ´ 2 spor under anlægsarbejdet.

Det er spændende at se, hvordan teknologi kan hjælpe til at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed. Og jeg håber, vi fremover kan bruge disse erfaringer andre steder i landet.

Men intelligente transportsystemer og trafikledelse gør det ikke alene. Jeg vil gerne sige tak for trafikanternes tålmodighed og forståelse. 

Motorring 3 løber gennem et tæt bebygget område med boliger tæt på vejen. 30.000 mennesker bor i nærheden af Motorring 3. Især på den nordlige del i Gladsaxe og Herlev kommune kommer vejen rigtig tæt på.

Derfor har Vejdirektoratet siden 2001 haft tæt kontakt til motorvejens naboer med borgermøder og naboforum. Og så har Vejdirektoratets medarbejder gået fra hus til hus for at informere.

I den forbindelse bør alle naboerne have en stor tak for deres tålmodighed under anlægsarbejdet.

Jeg håber, at I som borgere har følt jer velinformeret og godt behandlet og nu nyder godt af de mange initiativer, der er iværksat for at formindske støjen. 

Vi prøver altid at tage hensyn til naboerne, og vi bliver hele tiden bedre til at reducere støj. I forbindelse med dette byggeri har det været alt afgørende, at støjen blev formindsket.

Der er lagt støjdæmpende asfalt på hele strækningen. Samtidig er der etableret 17 km støjskærme, nogle af dem over 4 meter høje. Et imponerede syn - ikke mindst imponerende, fordi mange naboer også har givet udtryk for tilfredshed med den nye afskærmning. 

Som sagt åbner vi i dag de første to delstrækninger på Motorring 3. Den sidste delstrækning, der udgør forbindelsesanlægget til Frederikssundsmotorvejen vil stå færdig om 3 år.

Det er selvfølgelig ærgerligt for trafikanterne, men det har været nødvendigt på grund af de mange forskellige hensyn, der skulle tages højde for i forbindelse med Frederikssundmotorvejens 1. etape.

Den udsatte strækning vil komme til at omfatte et meget stort udfletningsanlæg omkring Jyllingevej.

Motorring 3 som helhed skulle gerne stå færdig i 2011, mens første etape af Frederikssundmotorvejen forventes klar i 2013.

Rom blev ikke bygget på en dag. Det gør en motorvej heller ikke. Vi er dog ikke langt fra målet med dette kæmpe projekt, nemlig at skabe bedre rammer for trafikken, øget trafiksikkerhed og bedre støjmiljø.

Så lad os sammen glæde os over, hvor langt vi er nået. Med disse ord klipper jeg snoren til motorring 3 og ønsker alle trafikanter på vejen tillykke.

(Klipper snoren over)