Anlægsprojekter i milliardklassen på vej

28. januar 2009

Af transportminister Lars Barfoed (K)

Vi leverer et ordentligt stykke arbejde proklamerer direktør Jesper Arkil frejdigt på sin virksomheds hjemmeside. Jeg har ingen grund til at betvivle Jesper Arkils håndværksmæssige kvaliteter, men jeg må til gengæld sige, at byggedirektøren fra Sønderjylland mangler den samme ambitiøse tilgang til sagen, når han i Børsen den 23. januar i indlægget ”Dyrt at udskyde anlægsprojekter” bevæger sig ud i kritik af regeringens beslutningsproces i forhold til anlægsinvesteringer på transportområdet, som han kalder ustruktureret og samfundsskadelig.

Er der noget i det her land, som er blevet struktureret, gennemanalyseret og grundigt bearbejdet er det netop behovet for kommende investeringer på transportområdet. Denne regering har haft en hel anden professionel tilgang til store anlægsinvesteringer, end man har set tidligere.

Vi nedsatte for et par år siden Infrastrukturkommissionen med landets fremmeste hoveder inden for blandt andet transportområdet. Den analyserede det fremtidige investeringsbehov, og kom med forslag og strategier til håndteringen af de langsigtede udfordringer for transportinfrastrukturen. Det arbejde mundede ud i et yderst solidt grundlag for den politiske debat om prioriteringen af infrastrukturinvesteringer.

Samtidig har vi strammet op på budgetproceduren med en helt ny budgetteringsmetode, så vi fremover bliver bedre til at overholde budgetterne på anlægsinvesteringerne.

Alt det grundige forarbejde, som jeg ærlig talt mener, at man ikke kan kalde for andet end struktureret og samfundsgavnligt, gør, at vi nu er klar til at gå i gang med første del af den historiske investeringsplan, der vil ændre det trafikale Danmarkskort markant med helt nye muligheder og langt højere kvalitet i den kollektive trafik, herunder en timemodel for jernbanen, så der kun bliver en times kørsel med tog mellem de største byer i landet, nye og bedre veje, en helt ny metrocityring i hovedstaden og endelig får Danmark i samme periode en ny bro – nemlig Femern-broen, der er Nordeuropas største anlægsprojekt.

Jeg kan derfor berolige Jesper Arkil. Det kommer ikke til at skorte på opgaver på vej- og baneområdet for byggebranchen i årene fremover. Regeringen og de politiske partier forhandler i disse dage på livet løs og er netop ved at lægge sidste hånd på en plan, der vil sætte gang i anlægsinvesteringer i milliardklassen på transportområdet.