Barfoed ønsker udvidet motorvej helt til Køge

07. december 2009

Af transportminister Lars Barfoed (K)

En dum slåfejl i tastaturet hos Vejdirektoratet, hvor et 8-tal blev til et 7-tal, gav anledning til en kritisk leder ”Ministeren manipulerer” rettet mod mig i Sjællandske fredag den 4. december.

Det er naturligvis ærgerligt, at den slags sker. Slåfejlen er sket i et svar til Trafikudvalget, der omhandler trafikomfanget på den sydlige del af Køge Bugt-motorvejen. Vejdirektoratet har i dag (fredag) på foranledning af lederartiklen i Sjællandske oplyst mig, at Vejdirektoratet i forbindelse med besvarelse af spørgsmål nr. 96 til Trafikudvalget ved en beklagelig skrivefejl har oplyst, at årsdøgntrafikken i 2008 var på 77.300 køretøjer på den sydligste del af Køge Bugt-motorvejen, og ikke som det rettelig skulle have været 87.300. Folketingets Trafikudvalg vil nu blive oplyst om de rigtige tal.

Jeg kan dog berolige Sjællandskes læsere med, at ingen er blevet snydt for en udvidelse af hele Køge Bugt-motorvejen af den grund. I det materiale, som har ligget til grund for drøftelserne mellem forligspartierne fremgår det rigtige tal.

Og jeg vil også gerne slå fast, at jeg støtter en udvidelse af motorvejen hele vejen ned til sammenfletningen ved Køge. Derfor lægger jeg også an til at fremsætte en anlægslov for hele strækningen fra Greve Syd og til sammenfletningen ved Køge, som skal behandles af Folketinget i 2010.

Forliget om udvidelser af de mest trafikerede og belastede motorveje i hele landet er det bedst politisk opnåelige og udtryk for, at der ikke var penge til det hele her og nu. Med den prioritering de politiske partier bag forliget lagde for dagen, var der kun penge til at udvide Køge Bugt-motorvejen på etapen fra Greve Syd og til Solrød Syd. Men det fjerner bestemt ikke behovet for, at vi også skal udvide den sidste del. Heri er Sjællandskes lederskribent og jeg helt enige. Faktisk bliver det sidste stykke fra Solrød Syd og til sammenfletningen ved Køge endnu mere vigtig, når udvidelsen til Solrød Syd er færdig. Men det må altså vente, til vi har finansieringen i orden.

Til gengæld håber jeg, at pendlerne på Køge Bugt-motorvejen glæder sig over, at vi nu udvider et langt stykke af motorvejen og dermed gør forholdende for de mange trafikanter bedre, selv om det også kræver en del tålmodighed i byggeperioden.