Cityringen er alle pengene værd

24. april 2009

Af transportminister Lars Barfoed (K)

Den københavnske metro er en gigantisk succes. Sidste år blev den kåret til verdens bedste metro og hele 47 millioner passagerer tog turen med metroen. Den har meget høj driftsstabilitet og kører nu i døgndrift til glæde for alle brugerne. Derfor er det ikke så underligt, at borgerne gerne vil have mere metro. Og det får de. En kommende Cityring er nemlig vedtaget enstemmigt i henholdsvis Københavns og Frederiksberg Kommune samt af et meget bredt flertal i Folketinget.

Den nye Cityring bliver hovedstadens mest benyttede transportsystem. Når den efter planen åbner i 2018, vil den transportere 240.000 passagerer på et gennemsnitligt hverdagsdøgn. Cityringen vil fuldstændigt ændre det trafikale rejsemønster i det centrale København, fjerne forurenende overfladetrafik på vejene, forbedre luftmiljøet i byen, bidrage til at mindske CO2-udslippet og i det hele taget gøre den kollektive trafik til et reelt alternativ til bilen, og dermed løse trængselsproblemer, da der ikke findes trafikpropper under jorden.

På trods af disse mange store gevinster ved Cityringen kunne jeg i Politiken den 21. april 2009 læse et debatindlæg af Kristian Larsen, Bent Johansen og Sven Skovmand, der efter fire år har fået læst Udredning om Cityringen fra maj 2005. De mener, at den nye metro er for dyr, at Metroselskabet skulle skjule problemer, og at det er svært at finde Udredningen om Cityringen.

For det første har Udredning om Cityringen været offentlig tilgængelig på Transportministeriets hjemmeside siden maj 2005, hvor rapporten udkom. Så hvorfor den skulle være svær at finde for tre af Politikens betegnede trafikeksperter begriber jeg ikke. Udredningen blev i øvrigt ikke udarbejdet af Metroselskabet, men af det daværende Transport- og Energiministerium, Finansministeriet, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og det hedengangne HUR. Der er derfor heller ikke belæg for at klandre Metroselskabet for at skjule noget.

Da Udredningen om Cityringen udkom for fire år siden gav den anledning til debat. Synspunktet om at bruge pengene til noget andet var også fremme dengang. Der er derfor ikke meget nyt i indlægget. Siden Udredningen er såvel Lov om Cityring blevet vedtaget i 2007, og sidste år kom VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkning på Miljø) fra Frederiksberg og Københavns Kommune, så debatten har i løbet af de fire år bevæget sig fra at handle om behovet for en ny metro til at handle om, hvordan vi bygger den bedste metro til en fornuftig pris og med så få gener som muligt for borgerne i byggeperioden.

Den kommende Cityring vil kæde hovedstadens kvarterer sammen i en 15,5 kilometer lang tunnel med i alt 17 stationer. Med Cityringens indvielse vil 85 procent af boligerne, arbejdspladserne og studiepladserne i det centrale København have maksimalt 600 meter til den nærmeste metro- eller S-togsstation. Den vil skabe helt nye, hurtige bevægelsesmønstre i byen. Efter min mening er Cityringen alle pengene værd, og jeg glæder mig til den dag i 2018, hvor vi alle kan tage Cityringen rundt i Hovedstaden.