Danmark er et førende jernbaneland

23. juni 2009

Af transportminister Lars Barfoed (K)

Jyllands-Postens journalist Jesper Kongstad tænker i sit rejsebrev "Højhastighedstog efterlader Danmark på perronen" fra Bruxelles 18. juni beskæmmet hjem på jernbanerne i Danmark.

Det er der nu ingen grund til. Danmark er faktisk et af de førende jernbanelande i Europa. Vi har godt nok ikke højhastighedstog mellem millionbyer, men til gengæld bruger befolkningen togsystemet mere end i de fleste andre lande – faktisk mere end i alle de europæiske lande, som har indført højhastighedstog – så helt elendigt står det næppe til. Det er heller ikke rigtigt, at flere flygter over i privatbilerne – toget har i Danmark holdt sin markedsandel overfor privatbilen gennem en årrække. Sidste år var i øvrigt det år, hvor der var flest togpassagerer nogensinde i Danmark.

Regeringen er imidlertid besluttet på at arbejde for en endnu større markedsandel til togtrafikken. Vi har netop med transportaftalen "En grøn transportpolitik" fra 29. januar igangsat en særdeles ambitiøs jernbanesatsning med store visioner.

Hvad der især får mig til at reagere er, at Jesper Kongstad skriver, at danske politikere har besluttet, at Danmark ikke skal kobles på det højhastighedsnet, som visionære europæiske regeringer har etableret i Europa.

Blandt mange elementer har vi sat penge af til en ny jernbane mellem København og Ringsted. En sådan vil også være et første skridt i en dansk højhastighedsstrategi, hvor vi har formuleret en model tilpasset de danske forhold. Timemodellen, som sigter på en times rejsetid mellem København og Odense, Odense og Århus samt Århus og Aalborg vil binde Danmarks fire største bysamfund sammen i ét system, der giver tilstrækkeligt stort underlag til, at de store investeringer giver et fornuftigt afkast og dermed god mening. For der skal jo være et tilpas stort marked med store byer og lange afstande, før det giver mening at investere de store summer som højhastighedstog forudsætter.

En ny bane mellem København og Ringsted kan også pege mod en international højhastighedsstrategi i retning mod Hamburg. Det har vi ikke afvist, men vil gerne undersøge spørgsmålet videre som led i forberedelserne til Femern Bælt projektet. Men med al respekt: man må indstille sig på, at København ikke er London, og Hamburg ikke er Paris. Man kan godt bruge nogle snese milliarder på at få imponerende hurtige tog, men det vil knibe gevaldigt med at få dem fyldt op og endnu mere med at få dækket investeringerne.