Forkert togkonklusion i Berlingske

25. august 2009

Af transportminister Lars Barfoed (K)

Berlingske Tidende viderebringer i artiklen ”Pendlere får færre tog med ny jernbane” den 20. august informationer om en ny jernbane mellem København og Ringsted fra tilhængerne af et 5. spor til Roskilde. Desværre gør Berlingske Tidende den fejltagelse at lade disse lokalpolitiske synspunkter stå som faktuelle sandheder i artiklen uden at nævne nogen form for kilde.

Lad mig derfor slå følgende fakta fast om den nye jernbane: De sjællandske togpendlere får en bedre, hurtigere og mere stabil togbetjening til og fra København med en ny bane mellem København og Ringsted over Køge end de har i dag. Det gælder også pendlerne til og fra Vestegnskommunerne.

Eventuelle fremtidige udfordringer med manglende kapacitet på Københavns Hovedbanegård er at vende tingene på hovedet. Faktum er, at fordelene ved en ny bane mellem København og Ringsted over Køge opnår vi med den nuværende kapacitet på Københavns Hovedbanegård. Og de fordele vil blot blive endnu større end vi regner med nu, hvis man senere måtte beslutte sig for at udbygge Hovedbanegården.

Pendlerne får altså mulighed for flere og ikke færre tog med en ny jernbane. Jeg har inviteret partiernes ordførere til drøftelser om sagen i oktober, når de endelige vurderinger af de to alternative løsninger foreligger, med henblik på, at vi i fællesskab kan træffe en endelig beslutning til glæde for pendlerne.