Fra Århus til Silkeborg

23. maj 2009

Af transportminister Lars Barfoed (K)

Aud Wilken hittede med sangen Fra Mols til Skagen i det danske Melodi Grand Prix 1995. Turen fra Århus til Silkeborg har ikke været et lignende hit - i hvert fald hvis vi taler om udsigten fra en jernbanekupé. Nu er tiden imidlertid kommet til at kigge nærmere på grundlaget for en direkte jernbanelinje mellem Århus og Silkeborg over Galten.

Regeringen indgik i januar en aftale med alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten om en langsigtet, ambitiøs og grøn strategi for fremtidens transportinvesteringer. Der er tale om de største investeringer i Danmarks infrastruktur i nyere tid – i alt er der afsat 94 milliarder kroner til statslige infrastrukturinvesteringer frem mod 2020.

Aftalen om en grøn transportpolitik omfatter en lang række konkrete investeringer her og nu. Men aftalen rummer nok så vigtigt også to langsigtede strategiske analyser, der skal bidrage til, at vi allerede nu kommer i gang med at diskutere de langsigtede udbygningsmuligheder for infrastrukturen i henholdsvis hovedstadsområdet og Østjylland.

Når regeringen har lagt vægt på en strategisk analyse af netop Østjylland skyldes det, at regionen er i en rivende udvikling. Der skal derfor sættes fokus på udviklingsmulighederne for den kollektive transport, reduktion af trængsel og samspillet i transportsystemerne i Østjylland.

Det er i forbindelse med den strategiske analyse af Østjylland aftalt at analysere grundlaget for en ny og direkte jernbaneforbindelse mellem Århus og Silkeborg over Galten. Først når analysens resultater foreligger, kan vi vurdere behovet og det økonomiske grundlag for eventuelt at gennemføre jernbanen.

Jeg er helt enig med JP Århus’ leder den 14. maj, som peger på nogle væsentlige problemstillinger i den forbindelse, herunder ikke mindst økonomien i et sådan projekt samt håndteringen af ekspropriationer, ligesom der skal tages hensyn til sammenhængen med de lokale overvejelser om en letbaneetape til Silkeborg over Galten. Det er blandt andet derfor jeg lægger så stor vægt på analysen. Den vil nemlig sikre, at vi får et solidt grundlag for de langsigtede beslutninger vedrørende indretningen af bane- og vejinfrastrukturen i og til Østjylland.

Den østjyske strategianalyse skal udover den konkrete jernbanestrækning mellem Århus og Silkeborg blandt andet også omfatte en generel analyse af mulighederne for modernisering og forbedring af jernbanenettet i den østjyske transportkorridor.

Analysen af jernbanenettet skal belyse mulighederne for at kombinere hurtigere rejsetider over længere afstande – som led i realiseringen af timemodellen mellem Odense og Århus – med en bedre lokal togbetjening.

Et andet centralt element vil være perspektiverne for etablering af nye stationer i samspil med den langsigtede byudvikling.

Resultaterne af den strategiske analyse skal udgøre grundlaget for en politisk stillingtagen til de trafikale udbygningsmuligheder i Østjylland – f.eks. i form af udarbejdelse af beslutningsgrundlag for konkrete projekter.

Det er meget værdifuldt, at vi med disse strategiske analyser får et mere kvalificeret grundlag at forholde os til, når vi skal træffe beslutningerne om den langsigtede udvikling af den trafikale infrastruktur i Østjylland.