Frit marked for bilsyn er i topklasse

06. maj 2009

Af transportminister Lars Barfoed (K)

De danske bilejeres tillid til bilsynet er i absolut top efter markedet blev liberaliseret og statsmonopolet afviklet. Det skyldes først og fremmest, at prisen for bilsyn er blevet billigere, at ventelisterne er væk, at servicen er øget markant, og at tilgængeligheden næsten er tredoblet.

Den store succes med liberaliseringen af bilsynet kan måles direkte i forbrugernes tillid til bilsynet. De sidste tre år er bilsynet drønet op ad Forbrugerstyrelsens årlige rangliste, der måler hvordan forbrugerne oplever forbrugerforholdene i Danmark. Bilsynet er gået fra en 16. plads i 2006 til en 6. plads i 2008. Forbrugerne har bedre oplevelser med bilsynet end de har med advokater, banker, receptpligtig medicin, dyrlæger, tandlæger og bedemænd. Medierne, som har udlagt liberaliseringen af bilsynet i et noget andet lys, kan kun se misundeligt til den flotte placering bilsynet får. Avisernes egne abonnementsordninger halter nemlig også efter bilsynet hos forbrugerne.

Når monopoler afskaffes og markedet gives frit, fører det til lavere priser. Dette er også tilfældet med bilsynet. Det er i dag muligt at få synet bilen billigere i alle regioner af landet, end det var i de gamle monopoldage. Det er et faktum, som også Rigsrevisionen slår fast i den nye beretning om bilsynet efter liberaliseringen i 2005. Hvor meget forbrugerne så vælger at betale for et bilsyn er noget helt andet. Her viser det sig nemlig overraskende, at den gennemsnitlige pris, som forbrugerne faktisk betaler, er steget.

Det handler om forbrugernes betalingsvilje, og ikke om prisen for kerneydelsen er faldet. Det er ikke anderledes, end at der også er forbrugere, som vælger at købe mælk i Irma, selv om den er billigere i Netto. Det er forbrugernes frie valg, og det vil jeg ikke ændre på.

Det er imidlertid vigtigt, at der er gennemsigtighed på markedet, for at priskonkurrencen kan fungere. Gennemsigtigheden med priserne på markedet fungerer godt. Enhver der blot kan taste de første bogstaver i ordet bilsynspriser på søgemaskinen Google får øjeblikkelig en privat hjemmeside frem, der viser det billigste bilsyn i nærheden af bopælen, inden man behøver at skrive ordet færdigt. Det er fint, at private kan få en forretning ud af at overvåge priserne på bilsyn, for jeg mener ikke, at det er en statslig opgave at offentliggøre prisoversigter på et ellers velfungerende frit marked. Skulle staten også lave prisoversigter for gulerødder, ærter og frosne jordbær? Forslag om statsligt styrede prisportaler på et i forvejen gennemsigtigt marked er efter min mening en gammel sovjetdrøm, som end ikke hører hjemme i selv de mest socialdemokratiske og folkesocialistiske økonomier på trods af kravet hos Socialistisk Folkeparti om afskaffelse af kapitalismen ved en revolutionær proces.

Jeg glæder mig over, at prisen på bilsyn varierer. Det viser med al tydelighed, at markedet fungerer, og at der er sket en produktudvikling inden for bilsyn. I dag er servicen kommet i højsædet. Modsat monopoldagenes indkaldelser til bilsyn, hvor bilejerne slet og ret fik besked om, hvor og hvornår de skulle møde op med bilen, kan de i dag selv tilrettelægge tidspunkt og sted for bilsyn. Og de kan gøre det via nettet. Derudover tilbyder flere bilsynssteder også tillægsydelser som bilvask og lignende, hvilket forbrugerne selvfølgelig skal betale ekstra for.

Der gennemføres cirka 1,4 million bilsyn om året. Alligevel er der kun omkring 100 klager. Det skyldes blandt andet et omfattende kontrolsystem, hvor Færdselsstyrelsen årligt gennemfører cirka 2.500 tilsyn på de flere end 300 synshaller. Hvert bilsynssted får altså kontrolbesøg 4-8 gange årligt. Det vidner om et system, som forbrugerne med rette har fuld tillid til.

Liberaliseringen har været så stor en succes, at den ligefrem har skabt problemer for tilsynet. Derfor har Rigsrevisionen peget på nogle forbedringsmuligheder, som Færdselsstyrelsen nu er gået i gang med. Blandt andet er det muligt at gøre de interne forretningsgange i Færdselsstyrelsens kontrol af bilsynsstederne bedre og mere ensartede. Men at Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti vil bruge den slags anmærkninger til en generel politisk kritik af liberaliseringen af bilsynet er ganske enkelt fordrejet.

Kvaliteten i bilsynet blev også for nylig genstand for en unuanceret debat, hvor der blev strøet om sig med A-, B- og C-karakterer uden nævneværdig sammenhæng. Det korte af det lange er, at når Færdselsstyrelsen er begyndt at fange flere fejl i bilsynet, så skyldes det, at kontrollen nu i højere grad målrettes de risikobetonede bilsynsvirksomheder. Jeg vil derfor lægge op til, at vi fortsætter med at bruge kræfterne på de målrettede kontrolbesøg, så vi fanger de bilsynssteder, hvor kvaliteten halter, i stedet for at bruge alle ressourcerne på dem, hvor kvaliteten er helt i top. Her er der til gengæld grund til at gøre en indsats. Der er alt for mange tilsyn, som får enten en B- eller C-karakter, når der er kontrolsyn.

Liberaliseringen af bilsynet er en af de mest succesfulde liberaliseringer vi har set. Den har sænket prisen, øget servicen, tredoblet tilgængeligheden og fjernet ventelisterne. Det er årsagen til, at forbrugerne giver bilsynet topkarakterer, og at antallet af klager er forsvindende lille.