Halløj på Ritt Bjerregaards badehotel

03. juli 2009

Af transportminister Lars Barfoed (K)

I en bemærkelsesværdig kommentar i Berlingske Tidende, søndag den 28. juni, finder Københavns socialdemokratiske overborgmester Ritt Bjerregaard anledning til at bekymre sig om, hvorvidt konservative ministre nu også udøver konservativ politik fra deres ministerposter. Hun synes situationen minder hende om tv-serien Yes Minister.

Men der er hverken hoved eller hale i Ritt Bjerregaards postulater. Man kunne vel også dårligt forvente sig andet fra en overborgmester, der har drevet Københavns Kommune som Basil Fawlty drev badehotellet Fawlty Towers, som vi kender fra tv-serien Halløj på badehotellet. Mange brudte løfter og almindelig forvirring. John Cleese var dog sjovere i rollen end Ritt Bjerregaard.

Jeg vil derfor gerne betro Ritt Bjerregaard, at alle konservative folketingsmedlemmer og ministre står sammen om at gennemføre en ny udvikling i den offentlige sektor, og alle konservative ministre er optaget af at realisere vores politik.

Vi konservative vil udvikle den offentlige sektor. Regelforenkling, mindre bureaukrati, mere frihed til kommuner, institutioner og medarbejdere, mere ansvar og udvikling til offentlige ledere, mindre kontrol og mere tillid. Det må være nogle af målene i den kommende tids udvikling af det offentlige. Det vil skabe endnu bedre kvalitet for pengene og større tilfredshed hos borgere og medarbejdere. Derfor har konservative lanceret reformer i stat og kommuner.

Vi inddrager borgerne i den politiske idéudvikling blandt andet med hjemmesiden frihedtildig.dk. Det gør vi, fordi vi ikke er bange for at høre, hvor skoen trykker. Vi taler jo også med Ritt Bjerregaards venner i fagbevægelsen, men det er da muligt, at Ritt Bjerregaard ser det som et svaghedstegn.

Hvis vi skal afskaffe overflødigt bureaukrati, øge metodefriheden i opgaveløsningen og gøre hverdagen lettere for både ansatte og brugere, kræver det vi ved, hvor der skal sættes ind. Derfor er konservative ministre ikke bange for at involvere befolkningen,

Og Ritt Bjerregaard kan føle sig helt tryg ved, at vi konservative rent faktisk gennemfører vores politik. Faktisk er det jo noget regeringen notorisk er kendt for, nemlig at vi gennemfører det vi lover. Og på regelforenklingsområdet er regeringen godt på vej med at reducere de administrative byrder i Danmark med 25 procent. Allerede nu har det givet resultater, der for alvor betyder noget for erhvervslivet. Det har sparet virksomhederne for milliarder af kroner og dermed gjort dem bedre i stand at bevare konkurrenceevne og arbejdspladser.

Ritt Bjerregaard kan være helt tryg. Konservative ministre skal nok forstå også fremover at føre konservativ politik i praksis.