Hykleri på Licitationens lederplads

13. juli 2009

Af transportminister Lars Barfoed (K)

Det er vist gået lidt stærkt i sommervarmen hos Licitationens lederskribent tirsdag den 7. juli, hvori jeg både beskyldes for hykleri og snyderi på vægtskålen.

Årsagen til de mange udfald mod mig skyldes en artikel i Børsen, hvori jeg blot konstaterer, at der i Danmark er flere ønsker til infrastrukturinvesteringer end vi på nuværende tidspunkt har penge i Infrastrukturfonden at bygge for. En konstatering, som ikke burde vække så stærke følelser, idet det har været almindeligt kendt siden det brede forlig i januar om En grøn transportpolitik.

Men lad mig gerne slå fast, at der bestemt ikke er tale om, at regeringen udskyder vedtagne vejinvesteringer. Alt hvad der er besluttet gennemføres. Og det er temmelig meget. Faktisk investeres der i de næste 10 år mere i infrastruktur i Danmark end vel nogen tidligere 10 års periode.

Statskassen bidrager med hele 94 milliarder kroner til infrastrukturinvesteringer i perioden frem til og med 2020. Pengene blev lagt over i en Infrastrukturfond, der i øvrigt er en nyskabelse som sikrer, at pengene øremærkes til infrastrukturinvesteringer, og at der løbende i perioden kan tilføres flere penge til fonden.

Af de 94 milliarder kroner, der bliver finansieret af statskassen, har forligsparterne allerede disponeret de 87 milliarder kroner i januar til ny infrastruktur, heriblandt en ny motorvej til Frederikssund, en særlig vejvedligeholdelsesindsats, en række puljer til vejinvesteringer samt fremrykning af 13 allerede besluttede vejprojekter, som ellers var blevet sat på stand by på grund af et milliardstort merbevillingsbehov.

Der er altså på nuværende tidspunkt 7 milliarder kroner tilbage i Infrastrukturfonden til disponering i den rullende planlægning frem til 2020. Allerede til efteråret vil de kommende politiske forhandlinger om nye infrastrukturinvesteringer på baggrund af en række færdiggjorte beslutningsgrundlag også kaldet VVM-undersøgelser lægge beslag på enten en del af disse midler eller dem alle.

Dertil kommer, at vi samtidig investerer i en fast forbindelse over Femern Bælt til ca. 40 milliarder kroner, der finansieres af brugerne, samt en metrocityring i København til ca. 20 milliarder kroner, der også finansieres uden om statskassen. I alt er investeringsomfanget på ca. 154 milliarder kroner i perioden, hvoraf de 94 milliarder kroner altså kommer fra statskassen.

Der er bestemt ikke tale om, at anlægssektoren er nogen økonomisk prügelknabe, som Licitationen så poetisk udtrykker det. Tværtimod. Licitationens påstand er jo reelt det tætteste vi kommer på hykleri i denne sag. Aldrig nogensinde tidligere har investeringsomfanget i ny infrastruktur været så omfattende i Danmark, og det kan jeg sige med stolthed uden at snyde på vægten som antydet af Licitationen.