Kystbanen tilbage på køreplanen

25. februar 2009

Af transportminister Lars Barfoed (K)

Der findes dage, hvor man savner en skrattende højtaler med en venlig stemme, som siger: ”Gå ikke over sporet, der kommer tog”. En forløsende besked, som indikerer, at der faktisk snart kommer et tog. Den vækker varm begejstring i vinterkuldens myldretid, når den kolde østenvind fra Øresund blæser ind over stationerne langs Kystbanen. Især hvis man har stået længe og ventet forgæves på et tog, der tilsyneladende ikke har i sinde at komme til tiden. Det er som om, at ventetidens frustrationer vokser i takt med mængden af manglende information.

Desværre har alt for mange mennesker prøvet at vente for længe på toget langs Kystbanen i den senere tid. Det er brandærgerligt, for med udbuddet af Kystbanen og DSBFirsts overtagelse af kørslen blev køreplanen væsentligt forbedret for langt størstedelen af togpendlerne. Ikke blot kom der flere tog og afgange på Kystbanen, også togene blev udskiftet, så der nu kun kører nye og lækre tog på linjen. Her er der ingen bumletog eller blå kreaturvogne, som mine kolleger i oppositionen så venligt kalder nogle af de ældre tog, som kører andre steder i landet. 

De kaotiske tilstande på Kystbanen i de første dage efter skiftet af både operatør og køreplan gav berettiget anledning til kritik fra de mange pendlere. Situationen på det tidspunkt var helt uholdbar. I Folketinget medførte det en lang række spørgsmål til mig som transportminister og i tirsdags – mens alle andre på Christiansborg ikke kunne snakke om andet end regeringens skatteudspil – var jeg indkaldt i åbent samråd om situationen på Kystbanen af Folketingets mest spørgelystne medlem Per Clausen fra Enhedslisten, der ganske vist er valgt i Jylland, men som sagtens kunne gå for at være en ægte kystbanesocialist i denne sag.

Socialdemokraterne havde også med brask og bram i den lokale presse bebudet en række spørgsmål til mig, men de store armbevægelser hos de kåde socialdemokrater rakte ikke længere, end at samtlige socialdemokratiske medlemmer af Trafikudvalget udeblev fra mødet, og i stedet dukkede et enligt nordjysk medlem op, der var blevet indsuppleret til lejligheden. 

Fremmødet i samrådet var lidt pauvert denne dag. Det var ærgerligt, fordi sagen er alt for vigtigt for de tusindvis af pendlere på Kystbanen, til at oppositionen blot gør det til et spørgsmål om lidt politisk drilleri i pressen.

Mens oppositionen har travlt med at bestorme journalister og få deres billede i avisen, så arbejder medarbejderne hos DSBFirst, Trafikstyrelsen og i Transportministeriet lige nu på højtryk for at forbedre forholdene på Kystbanen. Det er allerede blevet meget bedre efter indførelsen af den midlertidige køreplan i myldretiden. Den lægger ekstra reserver ind, så den daglige trafik ikke er så sårbar over for problemer med manglende rutine hos medarbejderne og den lidt stramt planlagte anvendelse af personale og togmateriel i DSBFirsts trafik. 

Den midlertidige køreplan bliver kaldt særkøreplanen, men den er nu ikke mere særlig, end at den ligner myldretidskøreplanen i 2008. Der er altså ikke nogen væsentlige forringelser i særkøreplanen i forhold til det, vi var vant til på Kystbanen sidste år. Der er derimod tale om, at vi kommer til at vente lidt længere på nogle af de forbedringer i køreplanen for 2009, som udbuddet af togdriften medfører. 

Ifølge DSBFirsts oplysninger er det mindre end en ud af hundrede passagerer på strækningen, som bliver berørt af de midlertidige ændringer i køreplanen. Til gengæld får alle rejsende glæde af, at togtrafikken bliver stabiliseret. 

Der er dog stadig dage, hvor togtrafikken mere eller mindre bryder sammen på Kystbanen. Og vi skal selvfølgelig ikke acceptere de lange ventetider på toget. Derfor vil jeg også gerne gøre opmærksom på rejsegarantiordningen, som naturligvis også gælder for passagererne på Kystbanen. Rejsegarantien betyder, at der ydes kompensation, hvis toget forsinket 30 minutter eller mere. For de faste pendlere med pendlerkort tager kompensationen udgangspunkt i togenes rettighed. Kompensationen beregnes automatisk og udbetales ved kortets udløb. Med forløbet i januar vil pendlere, der har tilmeldt sig ordningen, modtage kompensation efter denne ordning. 

Selv om det allerede nu går mærkbart fremad med stabiliteten i togtrafikken på Kystbanen, så er situationen stadig utilfredsstillende. Derfor er der taget yderligere skridt til at få situationen under kontrol, og jeg holder løbende kontakt med ledelsen i DSBFirst, som hver uge giver mig en afrapportering over udviklingen.

For at rette op på situationen har DSBFirst iværksat en række initiativer herunder en ledelsesmæssig styrkelse af den danske trafik og en ny aftale med Banedanmark og andre togoperatører om ændrede procedurer for prioritering af togtrafikken ved forsinkelser. De mange ændringer er imidlertid tidskrævende, og DSBFirst har derfor anslået, at det er nødvendigt at køre efter den midlertidige køreplan frem til udgangen af april 2009 for at sikre en grundig implementering.

Det er mit klare mål, at Kystbanen snarest muligt vender tilbage til normal køreplan og kørslen indtil da bliver stabil. Som borger i Kokkedal med arbejdsplads i København kender jeg alt til turen på Kystbanen. Jeg har i mange år pendlet frem og tilbage, og medgiver gerne, at der ikke findes noget mere irriterende end lange ventetider og manglende information.

Selvfølgelig ærgrer det også mig, at vi skal vente helt til maj med at få gevinsterne fra den nye køreplan. På den anden side lægger jeg også vægt på, at DSBFirst er i stand til at gennemføre den nye køreplan på en tilfredsstillende måde. Med de nye initiativer tror jeg det lykkes. Togpassagererne på Kystbanen kan se frem til lysere tider med flere tog, flere afgange og bedre togmateriel.