Letbane til Odense

06. november 2009

Af transportminister Lars Barfoed (K)

”Hit med letbanen”! Sådan lyder lederens rubrik i Fyens Stiftstidende lørdag den 7. november, hvor jeg selv samme dag havde møde på Odense Rådhus med byens varmeste fortaler for en letbane, den konservative borgmester Jan Boye.

Er der en ting som Fyens Stiftstidende og borgmester Jan Boye er enige om, så er det behovet for en letbane i Odense. Det står mig lysende klart efter mit besøg i Odense og efter at have fulgt debatten i de lokale medier.

Men Fyens Stiftstidende går galt i byen, når lederskribenten forsøger at give et bud på, hvordan Odense hurtigst får en letbane. Det skulle efter avisens opfattelse være en fidus, hvis vi skiftede regering. Den slags staldtips har det jo med at være af tvivlsom karakter, og denne her adskiller sig ikke fra alle andre usikre fiduser.

Lad mig derfor slå et par konkrete ting fast i sagen om letbane til Odense.

For det første er der en god og tæt dialog mellem borgmester Jan Boye og mig om det fremtidige arbejde med en letbane i Odense. Det arbejde intensiveres nu, hvor embedsmændene i Transportministeriets departement og Odense Kommune øger samarbejdet om letbanen.

For det andet gav jeg i lørdags mit tilsagn til Jan Boye om, at jeg nu vil indstille til partierne bag det store grønne trafikforlig fra januar i år, at staten bidrager med medfinansiering af en undersøgelse af letbanen i Odense.

For det tredje skal undersøgelsen efter min mening sættes i gang allerede i løbet af 2010. Altså længe før socialdemokraterne har ønsket arbejdet skal sættes i gang. Sideløbende med den politiske proces på Christiansborg har borgmester Jan Boye sat ekstra tryk på arbejdet lokalt med at få et beslutningsgrundlag gjort klart i Odense.

Og for det fjerde mener jeg, at efter staten har bidraget med medfinansiering til metrobyggeriet i København, medfinansiering af letbanen i Århus samt medfinansiering til en højklasset kollektiv trafikløsning i det såkaldte ring 3 tracé på den københavnske vestegn, vil det være naturligt, at staten også bidrager økonomisk i forbindelse med etablering af en letbane i Odense. Det skyldes ikke mindst den statslige interesse i at forbinde statslig infrastruktur mellem motorvejen syd om Odense, det kommende sygehus samt banegården i midtbyen. Her tænker jeg især på muligheden for Parkér og Rejs-anlæg ved motorvejen, hvor bilister ville kunne stille bilen og tage med letbanen til banegården og derfra videre med tog. Ingen kan dog på nuværende tidspunkt sige noget om selve beløbets størrelse, det må blandt andet afhænge af de nærmere undersøgelser af økonomien i det samlede projekt.

Regeringens og borgmester Jan Boyes arbejde med en letbane i Odense vil give odenseanerne letbane hurtigere end hvis socialdemokraterne havde magten. I Socialdemokratiets trafikoplæg fra tidligere i år står der nemlig, at Socialdemokratiet først vil sætte gang i en undersøgelse af en letbane i Odense efter 2010. Altså lang tid efter regeringen og borgmester Jan Boye vil have letbanen undersøgt.

Så hvis Fyens Stiftstidende reelt ønsker en letbane i Odense, bør avisens lederskribent vel rettelig anbefale, at regeringen bliver siddende og ikke det modsatte – det gælder både den på Odense Rådhus og den på Christiansborg.