Molboagtig trafikal leder

10. februar 2009

Af transportminister Lars Barfoed (K) 

Stod det til Jyllands-Postens lederskribent lørdag den 31. januar skulle det netop indgået grønne trafikforlig skrottes til fordel for et mere sort af slagsens med flere motorveje, sydeuropæiske superhøjhastighedstog der ikke kan nå at bremse ved de danske stationer, hele den sønderjyske jernbane skal graves op og flyttes, IC4-togene - der lige nu kører testkørsler på de danske skinner – skal forbydes at køre her alligevel, og endelig skal en metrostation opkaldes Visionsløse Station.

Efter sådan en opremsning af tanker fra en stor dansk avis, der ellers til dagligt behandler transportområdet meget seriøst og lødigt, er jeg ærlig talt i tvivl, om den pågældende leder er et oplæg til den århusianske komiker Jacob Haugaard, der ikke er kommet videre med trafikpolitikken siden medvinden på cykelstierne, eller om Jyllands-Posten er ved at skifte navn til Visionsløse Tidende.

Sagen er, at Danmark har fået en ny transportpolitik, der er båret af visionerne om en grøn og bæredygtig transport. Alle partier i Folketinget – med undtagelse af Enhedslisten – er enige om, at det næste tiår vil ændre det trafikale Danmark markant til det bedre. Med samlede investeringer på ca. 150 milliarder kroner i ny infrastruktur satser vi nu målrettet på at udvikle bedre og mere attraktive kollektive trafikløsninger, der vil flytte både person- og godstransport fra vejene til jernbanen.

To tredjedele af alle investeringer i trafikforliget går til den kollektive transport. Flagskibet er den danske timemodel på jernbanen, der er en højhastighedsstrategi tilpasset danske forhold med mange byer inden for relativt korte afstande, og som vil sikre, at der kun bliver en times togkørsel mellem København-Odense, Odense-Århus, Århus-Ålborg. På sigt er perspektivet, at også Esbjerg og Herning kommer med på timemodellen.

Vi udvider også jernbanen i både Sydsjælland, Vestsjælland og Sønderjylland til gavn for de mange togrejsende i disse dele af landet, ligesom journalisterne hos JP sammen med resten af borgerne i Århus og omegn kan se frem til en ny letbane. Men JP har forstået det helt rigtigt, der er ingen intentioner om at grave hele den sønderjyske jernbane op og flytte den lidt, selv om det ville være en Molbohistorie værdig med sikker opbakning fra JP’s lederskribent.

Vi investerer så markant i den kollektive trafik af to primære hensyn. For det første for at nedbringe transportens CO2-udledning, og for det andet for at løse trængselsproblemerne på vejene. Vi kan ganske enkelt ikke bygge os ud af problemet med trængsel på vejene kun ved at lægge mere asfalt.  

Samtidig med de massive investeringer i mere og bedre jernbane udbygger vi også motorvejsnettet, og vi investerer i en række helt nødvendige omfartsveje rundt omkring i landet. For selvfølgelig gør vi også noget ved trængselsproblematikken på vejene de steder, hvor kapaciteten er sluppet op, og det derfor giver god mening at udvide vejnettet.

I stedet for at surmule i Viby burde JP’s lederskribent glæde sig sammen med et meget bredt flertal i Folketinget over de store investeringer, der nu foretages i Danmarks trafikale infrastruktur, og sammen med alle os andre gå konstruktivt til arbejdet og sikre Danmark en infrastruktur i verdensklasse.