Regeringen er i sadlen

02. august 2009

Af transportminister Lars Barfoed

Forleden efterlyste Carl-Vilhelm Rasmussen de relevante "cykelpolitikeres" visioner for cyklismen. Han menet ikke, at regeringens cykelpulje på 1 mia. kr. i tilstrækkelig grad tilgodeser de mange "højhastighedscyklister", som dagligt pendler frem og tilbage mellem hjem og arbejde. Det mener jeg ikke er korrekt.

Mit absolut afgørende mål med cykelpuljen, er at få endnu flere danskere til at vælge cyklen som deres foretrukne transportmiddel til og fra arbejde og uddannelse.  Det kræver dels en veludbygget cykelinfrastruktur med blandt andet pendlerruter, dels en målrettet indsats i relation til cykelparkering og cyklens samspil med den kollektive trafik.

Det er netop vigtigt at nedbringe cyklisternes transporttid, hvis vi skal få flere til at vælge cyklen til arbejde. Derfor vil jeg med cykelpuljen i høj grad prioritere kommunale cykelbyprojekter, som indeholder initiativer til forbedring af fremkommeligheden for cyklister. Et vigtigt element er netop etablering af sammenhængende ruter mellem forskellige boligområder og arbejdspladser, hvor cyklisternes  muligheder for at komme frem prioriteres. Både danske og udenlandske erfaringer viser, at sådanne rutenet er et effektivt middel til at få flere op på cyklen. Det er i den sammenhæng klart, at både nye og eksisterende ruter og stier bør være i god, jævn og sikker tilstand. Det skal naturligvis også være attraktivt og behageligt at sidde i sadlen, når man er på vej.

Jeg vil også prioritere en sammenhængende indsats for etablering og udbygning af cykelparkering  ved kollektive trafikterminaler. Dette vil være med til at skabe bedre samspil mellem cyklen og den kollektive trafik, og det vil komme et stort antal cykelpendlere til gode. Der skal også tænkes i bedre muligheder for at tage cykler med i toget. Mit mål er, at kombinationen af cyklen og den kollektive trafik skal blive et mere attraktivt alternativ til bilen.

Vælger vi at parkere bilen og tage cyklen, vil det nedbringe trængslen og forbedre mobiliteten i byerne, og samtidig have en gavnlig effekt på folkesundheden, miljøet og CO2-udledningen. Disse områder prioriteres højt af regeringen.

Det er således ikke korrekt, at vi med cykelpuljen ikke gør noget for de mange mennesker, der dagligt benytter cyklen til at komme på arbejde. Mine visioner og initiativer udtrykker tværtimod en stor vilje til at gøre det mere attraktivt at cykle på arbejde. Jeg mener vi er i godt i gang med at skabe de nødvendige forudsætninger for at øge andelen af cyklister og gøre Danmark til verdens bedste cykelland. Det er min vision for cyklismen!