Transportpolitikken er i overhalingsbanen

12. november 2009

Af transportminister Lars Barfoed (K)

Koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen, Grundfos, efterlyste i tirsdags transportpolitiske visioner i debatindlægget ”Ud af nødsporet transportminister”.

Den opfordring tager jeg gerne på mig, for er der noget sted på Slotsholmen, hvor der er visioner, udvikling og massive investeringer, er det netop i Transportministeriet. Vi forbereder og gennemfør store investeringer, som helt fundamentalt forbedrer mobiliteten og transportforbindelserne i landet.

Under overskriften ”Bæredygtig transport – bedre infrastruktur” har regeringen siden december 2008 arbejdet på en gennemgribende reform af transportpolitikken. Alle midler bliver taget i brug for at nå målet om en bæredygtig transport og en infrastruktur af verdensklasse. I alt er der planlagt investeringer i infrastruktur for over 150 milliarder kroner frem til 2020. Der er tale om et historisk højt investeringsniveau. Desuden er det aftalt, at der skal ske en delvis omlægning af registreringsafgiften på biler til kørselsafgifter for både person- og lastbiler. Og den kollektive trafik skal løfte det meste af den kommende trafikvækst.

Jeg kan ikke mindes nogen regering, der har fremlagt lige så ambitiøse planer. Og med transportaftalen af 29. januar 2009 og efterfølgende i aftaler i 2009 er regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget godt i gang med at gøre planerne til virkelighed. Det gælder massive investeringer i motorveje, motortrafikveje og omfartsveje. Og det gælder enorme investeringer i den kollektive trafik, jernbaner, metro, cyklisme, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse og intelligente transportsystemer med videre. Lad mig bare nævne:  en ny jernbane til Ringsted, ny motorvej til Frederikssund og mellem Sønderborg og Kliplev, en Fermern Bælt forbindelse til Tyskland, nye signalanlæg til hele jernbanenettet, en ny metrocityring og dobbeltspor på jernbanerne i Sønderjylland og Nordvest-Sjælland. Men det er kun en del af det vi har i gang.

Ikke kun projekterne er bemærkelsesværdige, det er finansieringen også. Af de 150 milliarder kroner, der lige nu investeres i infrastruktur, bruger regeringen finansieringskilder til de cirka 60 milliarder kroner, som ikke bygger på finanslovsbevillinger. Det gælder for Femern Bælt-forbindelsen og for Metro Cityringen.

Hovedprincippet i den nye finansieringsmodel kender vi fra Storebælts- og Øresundsforbindelsen. Her kombineres billig statslig finansiering med effektiv privat organisering.

Regeringen går også nye veje for at finansiere og organisere infrastrukturinvesteringer, herunder inddragelse af private parter. Således løber der i skrivende stund en udbudsproces vedrørende en OPP-løsning for etablering og drift af den kommende sønderjyske motorvej mellem Sønderborg og Kliplev.

Jeg ser en stor fremtid for OPP, og jeg vil gøre brug erfaringerne fra OPP-processen vedrørende motorvejen mellem Sønderborg og Kliplev til at vurderes, om der er fordele ved at OPP-organisere projekter som eksempelvis en tredje Limfjordsforbindelse, en ny forbindelse over Roskilde Fjord eller en havnetunnel i København.

 Så Niels Due Jensen, vi er ikke i nødsporet, men på vej ud af motorvejen med 130 km/t.