Vedtagne vejprojekter udskydes ikke

10. juli 2009

Af transportminister Lars Barfoed (K)

Mit interview med Børsen om de store linjer i fremtidens danske infrastruktur, der blev bragt mandag den 6. juli, har vakt bekymring hos organisationer som DI, Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Transport og Logistik samt enkelte andre steder.

Mest af alt skyldes denne furore nok rubrikken på artiklen "Regeringen udskyder nye vejprojekter", som måske har givet de nævnte interesseorganisationer det indtryk, at regeringen trækker i land i forhold til de allerede vedtagne milliardinvesteringer i nye veje. Jeg vil derfor gerne berolige alle med interesse for udbygning og vedligeholdelse af infrastrukturen, at det bestemt ikke er tilfældet.

Regeringen indgik i januar et bredt forlig om En grøn transportpolitik med alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten. Forliget indebar et historisk løft i investeringsniveauet. Hele 94 milliarder kroner fra statskassen til infrastrukturinvesteringer i perioden frem til og med 2020. Pengene blev lagt over i en Infrastrukturfond, der i øvrigt er en nyskabelse som sikrer, at pengene øremærkes til infrastrukturinvesteringer, og at der løbende i perioden kan tilføres flere penge til fonden.

Dertil skal man huske, at vi samtidig investerer i en fast forbindelse over Femern Bælt til ca. 40 milliarder kroner, der finansieres af brugerne, samt en metrocityring i København til ca. 20 milliarder kroner, der også finansieres uden om statskassen. Aldrig nogensinde tidligere har investeringsomfanget i ny infrastruktur været så omfattende i Danmark.

Forligspartierne disponerede i januar med aftalen om den grønne transportpolitik 87 af de 94 milliarder kroner til ny infrastruktur, heriblandt en ny motorvej til Frederikssund, en særlig vejvedligeholdelsesindsats, en række puljer til vejinvesteringer samt fremrykning af 13 allerede besluttede vejprojekter, som ellers var blevet sat på stand by på grund af et milliardstort merbevillingsbehov.

Der er altså på nuværende tidspunkt 7 milliarder kroner tilbage i Infrastrukturfonden til disponering i den rullende planlægning frem til 2020. Allerede til efteråret vil de kommende politiske forhandlinger om nye infrastrukturinvesteringer på baggrund af en række færdiggjorte beslutningsgrundlag også kaldet VVM-undersøgelser lægge beslag på enten en del af disse midler eller dem alle. Det er der overhovedet ikke noget ny i. Det stod klart allerede, da vi indgik aftalen i januar.

Forligspartierne skal blandt andet tage stilling til udbygningen af Vejlefjordbroen, udbygningen af Køge Bugt Motorvejen, udbygning af Helsingørmotorvejen, udbygning af den vestfynske motorvej, udbygning af Motorring 4 i hovedstadsområdet samt udbygning af Brande omfartsvej.

Ønskelisten er allerede lang, og dertil kommer en række skitserede projekter, som vil blive yderligere belyst i to omfattende strategiske analyser for henholdsvis Østjylland og Hovedstadsområdet.

Jeg vil hellere end gerne, at vi bygger det hele, for jeg anerkender fuldt ud behovet for disse investeringer. Men vi må også være realistiske i forhold til det økonomiske grundlag, og lige nu må jeg bare konstatere, at de resterende 7 milliarder kroner ikke rækker til det hele i fremtiden. Men der er ikke tale om, at regeringen udskyder besluttede vejprojekter. Tværtimod. Vi har sat mere i gang end nogensinde før, og det, vi har besluttet, bliver gennemført.

Samtidig er det hensigten efterhånden at føre flere midler over i infrastrukturfonden, så det, der ikke er finansielt grundlag for nu, kan gennemføres på et senere tidspunkt.